Званично почео са радом Агробизнис инкубатор Сремска Митровица

 

У Сремској Митровици данас је одржана прва конститутивна седница Скупштине друштва Агробизнис инкубатора Сремска Митровица, на којој је усвојен програм рада овог бизнис инкубатора, који ће бити усмерен на подршку малим и средњим пољопривредним произвођачима. На седници одржаној у Градској кући у Сремској Митровици, донет је и финансијски план овог бизнис инкубатора за 2022. годину, а за председавајућег изабран је Дарко Буљешевић, директор Развојне агенције Војводине.

Ово је пети пословни инкубатор чији је један од оснивача Развојна агенција Војводине. Пословни инкубатор у Новом Саду има фокус на подршку пројектима у области информационо-комуникационих и креативних индустрија, зрењанински подржава предузећа из сектора услуга, суботички оне у области производног и услужног сектора индустријског профила, а ово је први пословни агробизнис инкубатор у Војводини, као и у целој Србији.

Поред Развојне аганције Војводине, његови оснивачи су и Агенција за рурални развој града Сремска Митровица, Пољопривредна стручна службе „Сремска Митровица“ и Пољопривредни факултет Нови Сад, а иницијатива за покретање овог инкубатора дошла је из Савета за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине, на челу са потпредседником Покрајинске Владе Бранком Ћурчићем.

Потпредседник Ћурчић је рекао да је идеја да „Агробизнис инкубатор допринесе друштвено-економском развоју региона у коме се као центар налази град Сремска Митровица, да треба да постане центар за развој иновативног предузетништва у оквиру агробизниса, да омогући динамичан проток информација и створи основе за коришћење постојећих материјалних, финансијских и, на првом месту, људских ресурса“.

Како је истакао, план је да се обезбеде заједнички објекте и опрема, развој пословања, приступ тржишту и услуге процене технологије, финансијске услуге, као и менторство и умрежавање. Предвиђено је да Агробизнис инкубатор у Сремској Митровици у првој фази рада подржи сарадњу између предузетника унутар Инкубатора, као и умрежавање са спољним партнерима, затим да пружи подршку за организацију скупова и подстакне међусобну комуникацију чланова Инкубатора у циљу изградње и јачања предузетничке климе и културе.

Чланови Инкубатора имају могућност коришћења пословног простора и администрације без надокнаде или по повољнијим условима од тржишних, а на располагању ће им бити и пословно-саветодавне и административне услуге, обуке, тренинзи, као и услуге маркетинга и брендирања производа.