Захтеви за ИПАРД за област прераде хране до краја октобра

 

Расписан је 4. јавни позив за подношење захтева за одобравање пројеката за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа у секторима млека, меса, воћа и поврћа, јаја и грожђа.

Прихватљиве су инвестиције у изгрaдњу и oпрeмaњe производних и oбjeкaтa зa склaдиштeњe, као и инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора и у области управљања отпадом и отпадним водама. Новина у односу на претходне позиве јесте могућност завршетка изградње већ започетих објеката.

Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је до 29. октобра 2021. године. По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од преко 25 милиона евра.

Више о ИПАРД програму можете наћи на ИПАРД сајту.