ВЕ Ковачица добила статус повлашћеног произвођача електричне енергије

 

Ветроелектрана Ковачица, једна од највећих у Србији, стекла је статус повлашћеног произвођача електричне енергије, и то као прва потпуно нова електрана.

Власник пројекта је Енлајт, израелска компанија која се бави изградњом постројења за обновљиву енергију, а управљање пројектом и изградњом поверено је компанији Њу енерџи солушнс.

Како се наводи у саопштењу компаније Њу енерџи солушнс, ВЕ Ковачица се састоји од 38 турбина инсталисаног производног капацитета 104,5 MW, које су помоћу шест струјних кругова повезане на трансформаторску станицу ВЕ Ковачица, а даље преко прикључно-разводног постројења и прикључног далековода и на преносни систем Србије.

Пројекат вредан 189 милиона евра финансиран је од стране конзорцијума састављеног од ЕБРД, Ерсте групе и Ерсте банке, уз подршку немачке извозно-кредитне агенције Еулер-Хермес.

Ветропарк у Ковачици ће смањити годишњу емисију ЦО2 у Србији за око 247.000 тона и допринети циљу Србије да подигне удео потрошње енергије из обновљивих извора на 27 процената у 2020. години.