Улазак привредника у Србију током трајања пандемије

 

Министарство здравља РС издало је Упутство о начину примене ограничења учаска у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести Ковид – 19. На основу овог Упутства, које ступило на снагу 21. јануара, домаћим и страним држављанима омогућен је улазак у Србију из пословних разлога без ПСР теста, под условом да исти ураде у року од 24 часа од часа преласка државне границе.

Поред овога, привредници који намеравају да посете Србију из пословних разлога, мораће о томе претходно да обавесте Привредну комору Србије, која ће потом обавестити Управу граничне полиције.

На меморандуму треба да буду наведени следећи подаци:

1. Име и презиме особе/особа које долазе у Републику Србију

2. Број пасоша и назив земље у којој је издата путна исправа

3. Пословни разлог доласка у Републику Србију

4. Датум уласка у Србију и назив граничног прелаза

5. Број лета / регистарска ознака возила

6. Адреса боравка у Републици Србији, трајање боравка (од-до), контакт телефон особе и е-маил.

Долазак треба да буде најављен 48 сати пре дана уласка у Србију слањем меморандума (који је прописно потписан, оверен и заведен) на мејл: inocovid19@pks.rs