Економско огледало РАВ-а, фебруар 2018.

 
Од јануара 2018. године, Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну еконосмку политику Развојне агенције Војводине, издаје месечну двојезичну публикацију о кретању изабраних макроекономских индикатора (БДП, инфлација, индустријска производња, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини – Економско огледало.

Фебруарско издање Економског огледала можете преузети овде