Економско огледало, август 2023.

Подаци из августовског издања Економског огледала показују да је дуг централног нивоа власти на крају јуна 2023. године износио 51,7% пројектованог БДП-а. Потрошачке цене у јуну 2023. године повећане су за 13,7% у поређењу са истим месецом претходне године.

У АП Војводини је из робне размене са иностранством у мају остварен спољнотрговински дефицит. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у мају је порастао у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише повећање стопе запослености за младо становништво (15-24) у првом кварталу 2023. године (25,0%) у односу на исти квартал 2022. године (24,5%). Број незапослених лица у јуну 2023. године (81.554) је смањен у односу на јун 2022. (90.548). У јуну је просечна нето зарада у Војводини износила 80.768 РСД.

Августовско издање Економског огледала можете преузети овде.