Шта домаћим прехрамбеним добављачима доноси ЕУ директива о фер трговини?

 

На кога се односи ЕУ Директива 2019/633 о фер трговини?

Које нефер трговинске праксе директива забрањује?

Какав ће она имати утицај на компаније које увозе и извозе прехрамбене производе?

На ова и друга питања желели смо да пронађемо одговоре на онлајн панелу Шта домаћим прехрамбеним добављачима доноси ЕУ директива о фер трговини, који је у организацији Развојне агенције Војводине – РАВ одржан 28.јуна.

Учесници на панелу били су Рашко Радовановић из адвокатске канцеларије Радовановић Стојановић & Партнерс, Жељко Орош, комерцијалиста у Земљорадничкој задрузи Крстурска паприка у Руском Крстуру, као и Лазар Сланкаменац, директор компаније Грин Хаус Фуд д.о.о. у Новом Саду. Модератор панела био је Борислав Деспотовић, новинар и уредник на РТВ.

Снимак панела можете погледати на овом линку.

А зашто панел баш на ову тему?

Са циљем да заустави наметнуту непоштену праксу и помогне малим добављачима пољопривредних и прехрамбених производа, Европски парламент је усвојио Директиву 2019/633, која се примењује када су добављач или купац, или обоје, основани у ЕУ, чиме ће и добављачи и купци из земаља које нису чланице ЕУ такође бити заштићене Директивом.

Крајњи рок за њену транспозицију у национална законодавства држава чланица је био 1. мај 2021. године, а усвојене националне мере постају извршне најкасније од 1. новембра 2021

.

НА КОГА СЕ ДИРЕКТИВА ОДНОСИ?

Било да сте извозник или увозних прехрамбених производа, директива о фер трговинским праксама се примењује ако вам је пословни партнер из ЕУ и ако припадате следећим праговима промета:

- добављачи са годишњим прометом мањим од 2 милиона евра заштићени су од купаца са годишњим прометом изнад 2 милиона евра;

- добављачи са годишњим прометом између 2 и 10 милиона евра заштићени су од купаца са годишњим прометом изнад 10 милиона евра;

- добављачи са годишњим прометом између 10 и 50 милиона евра заштићени су од купаца са годишњим прометом изнад 50 милиона евра;

- добављачи са годишњим прометом између 50 и 150 милиона евра заштићени су од купаца са годишњим прометом вец́им од 150 милиона евра;

- добављачи са годишњим прометом између 150 и 350 милиона евра заштићени су од купаца са годишњим прометом вец́им од 350 милиона евра.

КОЈЕ СУ ПРАКСЕ ЗАБРАЊЕНЕ?

Нефер трговинске праксе које је су овом Директивом забрањене без обзира на околности су:

1. Закаснела плаћања (касније од 30 дана по истеку уговореног периода испоруке или датума на који доспева плацћање за кварљиве производе, или касније од 60 дана за некварљиве производе);

2. Отказивање поруџбине у последњем тренутку (обавештење о отказивању краћем од 30 дана увек ће се сматрати кратким обавештењем у последњем тренутку);

3. Једностраном променом услова уговора о снабдевању који регулишу учесталост, начин, место, време или обим испоруке, стандарде квалитета, услове плаћања или цене;

4. Тражење од добављача плаћања која нису повезана са продајом производа;

5. Захтевање од добављача да плати пропадање или губитак производа у просторијама купца или након што је власништво пребачено на купца када нема нехата или грешке добављача;

6. Одбијање склапања писменог споразума;

7. Незаконито стицање или коришћење пословне тајне добављача;

8. Претња/извршавање дела комерцијалне одмазде;

9. Захтевање накнаде од добављача за трошкове истраге рекламација купаца када нема непажње или грешке добављача.

Нефер трговинске праксе које су овом Директивом забрањене, осим ако се стране претходно о њима не договоре јасно и недвосмислено:

1. Враћање непродатих производа добављачу без плаћања производа и/или њиховог одлагања;

2. Наплаћивање накнада као услова за складиштење, излагање или навођење производа добављача;

3. Захтевање од добављача да сноси све или део трошкова попуста на производе које купац продаје у оквиру промоције (осим ако купац пре промоције не наведе период промоције и очекивану количину производа, са сниженом ценом, која ће се наручити);

4. Захтевање од добављача да плати оглашавање купца;

5. Захтевање од добављача да плати маркетинг купца;

6. Наплаћивање од добављача за особље које опрема просторије које се користе за продају производа.

Надамо се да сте добили бар део одговора, а уколико имате још питања у вези са овом темом, слободно нам се обратите, упутићемо вас на особе, или институције, које се баве овом тематиком.