Раст домаћег бруто производа у првом кварталу

 

Подаци из априлског издања Економског огледала показују да је у првом кварталу 2019. године квартални бруто домаћи производ остварио стопу раста од 2,3 %.

Индекс укупне индустријске производње у Војводини у фебруару 2019. године порастао је у односу на претходни месец. Вредност спољнотрговинске размене Војводине током фебруара 2019. године порасла је у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица у фебруару 2019. године (118.878) у односу на фебруар 2018. године (133.860). Забележен је пораст стопе запослености становништа радног узраста у 4. кварталу 2018. (59,3%) у односу на исти период 2017. године (56,9%). У фебруару 2019. године просечна нето зарада у Војводини износила је 49.426 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Априлско издање Економског огледала можете преузети овде.