Прво „Економско огледало“ Развојне агенције Војводине

 

Од јануара 2018. године, Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику Развојне агенције Војводине, издаје месечну двојезичну публикацију о кретању изабраних макроекономских индикатора у Републици Србији и АП Војводини - Економско огледало.

Економско огледало омогућава месечно праћење основних макроекономксих индикатора чијим се приказом стиче увид у њихово кретање (БДП, инфлација, индустријска производња, запосленост, незапосленост и зараде). На овај начин се креаторима политика, привредницима и инвеститорима омогућава актуелан преглед основних показатеља привредног развоја Републике Србије, односно АП Војводине.

Јануарско издање Економског огледала можете преузети овде.