Позитивна очекивања привредника

 

У марту 2021. године реализован је 43. круг истраживања Испитивање пословне климе у АП Војводини, у коме је учествовало 255 предузећа из различитих сектора делатности. Главни налази истраживања показују позитивна очекивања привредника у свим испитиваним сегментима: укупно пословање, сарадња са страним клијентима, продајне цене и број запослених.

У овом истраживању фокус је стављен на реализоване и планиране инвестиције предузећа. Резултати истраживања показују да је пандемија вируса Ковид-19 утицала на инвестициона улагања привредника и да је 45,9% испитаних предузећа било принуђено да мења своје инвестиоционе планове услед тренутне ситуације.

На промену инвестиционих планова испитаника највише су утицала ограничења настала услед неповољне епидемиолошке ситуације (58,1%), као и недовољно финансијских средстава за реализацију планираних инвестиција (42,7%).

У претходној и текућој години, 57,3% испитаних привредника је имало неки вид улагања у материјалну имовину, док њих 33,7% није остварило улагања у претходном периоду. У наредном периоду, 73,8% испитаника планира неко улагање у своје пословање, а највећи број инвестиција ће се односити на куповину опреме (75,4%). Највише појединачних улагања ће бити усмерено ка куповини нових машина, како ради замене старих и дотрајалих машина (27,1%), тако и ради повећања постојећих капацитета (25,1%). Улагање у нова радна места планира 22,7% испитаних привредника.

Мартовско издање Бизнис барометра možete preuzeti овде.