Позитивна очекивања привредника и поред пандемије

 

Истраживање Испитивање пословне климе у АП Војводини из септембра показује позитивна очекивања привредника у свим испитиваним сегментима: укупном пословању, сарадњи са страним клијентима, продајним ценама и броју запослених. У 41. кругу истраживања учествовало је 201 предузеће из различитих сектора делатности.

Узимајући у обзир неповољну епидемиолошку ситуацију, фокус у овом истраживању је стављен на повезивање пословних партнера, односно на облике и значај пословног повезивања привредника. Према оценама испитаника, догађаји са циљем проналажења пословних партнера предузећима су потребни и пружају добре могућности умрежавања.

Од облика пословног повезивања, највећи значај имају Б2Б састанци и сајмови. Б2Б састанци служе привредницима за откривање нових добављача, односно купаца, док су сајмови препознати као место где се долази до најсвежијих информација о новим производима, услугама и трендовима.

Близу половине испитаника сматра да онлајн догађаји не могу да замене традиционалне облике пословног повезивања, али је већина ипак заинтересована за учествовање у овако организованом догађају.

Септембарско издање Бизнис барометра можете преузети овде.