Тржиште рада

Одличан однос између квалитета рада, трошкова и продуктивности, једна је од највећих вредности Војводине. Ово кажу и присутни страни инвеститори који већ послују овде, истичући да тај однос обезбеђује добру основу за успешан бизнис у Војводини, доводи до веће профитабилности, не компромитујући притом дотадашње или задате стандарде квалитета компанија.

У Војводини има 143 регистроване средње школе, од којих је 121 у државном власништву, док су 22 у приватном власништву. Настава се одвија на српском, мађарском, русинском, словачком, румунском и хрватском језику.

У Војводини је добро развијено високо образовање. Постоје три универзитета (један државни - 14 факултета, два приватна – девет факултета). У оквиру државног универзитета налази се и међународно признати Факултет техничких наука (28 профила на основним академским, и 33 профила на мастер академским студијама). Војводина има 52.849 уписаних студената у 2019/2020, од којих 45.115 на Универзитету у Новом Саду.

Од свих кандидата који говоре стране језике, вец́ина говори енглески и њемачки, али се као страни језици уче и руски, француски, шпански и италијански.

Структура радне снагеПросечна плата у Војводини, април 2020.

(%)ЕУР
НЕТО зарада (ЕУР)***486,69
Порез на зараде1051,63
Доприноси (запослени)19,9133,74
БРУТО зарада672,06
Доприноси (послодавац)16,65111,90
УКУПАН ТРОШАК:783,96

*Извор: Завод за статистику Републике Србије

Месечне зараде по земљама

Земље ЈИЕМинимална бруто зарада
Бруто зарада
(EUR) 2020.
Просечна месечна
бруто зарада
(EUR) 2020.
Србија344706
Румунија4611.067
Мађарска4521.149
Чешка Република5461.346
Словачка5501.133
Хрватска5371.223
Пољска5831.163
Словенија9411.856

Извор: Еуростат

Од 1. јула 2014. послодавци имају право на рефундацију плаћених пореза на доходак и доприноса за социјално осигурање:

  • 65% повраћаја за запошљавање 1 - 9 радника
  • 70% повраћаја за запошљавање 10 - 99 радника
  • 75% повраћаја за запошљавање 100 + радника

* До 31. децембра 2021.