Пословно окружење

Присутни инвеститори истичу да је Војводина конкурентна због оптималног односа квалитета рада, продуктивности радне снаге, квалитета финалног производа и трошкова рада. Они истичу и квалитетну инфраструктуру, близину тржишта Европске уније, значајне финансијске и пореске олакшице, царинска ослобођења, а посебно порез на добит предузећа Србије у износу од 15%, који спада међу најниже у Европи. Инвеститорима одговара и повољан приступ иностраним тржиштима захваљујући споразумима о слободној трговини Србије са земљама ЦЕФТА, ЕФТА, Турском, Русијом, Белорусијом, Казахстаном, као и преференцијални статус са ЕУ, што све заједно отвара бесцарински приступ тржишту од преко милијарду потрошача.

Порески режим у Србији веома погодује пословању. Порез на добит предузећа је најнижи у региону, док су ПДВ, порез на зараде и доприноси за социјално осигурање међу најконкурентнијима у Централној и источној Европи.

 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ

Пензијско и инвалидско осигурање12% 14%
Здравствено осигурање5,15%
Осигурање за случај незапослености0,75%
Годишњи порез на доходак10-15%
Порез на друге приходе20%
 

Кључни извозни сектори:

Храна и пиће
15.3%
Машине и опрема
8.6%
Хемикалије
7.4%
Гума и пластика
7.4%
Моторна возила и приколице
6.3%

Србија

  • БДП у 2017 36,832 милијарди евра
  • Валута:српски динар (РСД)
  • Кредитни рејтинг ББ /Стабилан
  • Незапосленост 14.7%

Војводина

  • Активно становништво 785,960
  • Обим извоза 4,7 милијарди евра
  • Раст извоза 10,8%
  • Извозна тржишта: ЕУ, ЦЕФТА, Русија