Пословање у условима пандемије – Бизнис барометар, децембар 2020.

 
Позитивна очекивања привредника поводом будућих кретања свих посматраних категорија пословања

У децембру 2020. године реализован је 42. круг истраживања Испитивање пословне климе у АП Војводини, у коме је учествовало 238 предузећа из различитих сектора делатности. Главни налази истраживања показују позитивна очекивања привредника у свим испитиваним сегментима: укупно пословање, сарадња са страним клијентима, продајне цене и број запослених.

У овом истраживању фокус је стављен на инвестициону активност и пословање предузећа у условима пандемије. Резултати истраживања показују да је утицај Ковида-19 на пословну активност предузећа био негативан у највећем броју случајева (71%) и, према њиховој процени, негативне последице у пословању ће се осећати још најмање годину дана (34%), али и дуже од тога (33%).

Прилагођавајући се епидемиолошкој ситуацији, велики број предузећа се окренуо виртуелном пословању и пословном повезивању, те око 80% привредника пословне састанке углавном организује виртуелно.

У време пандемије, око 70% предузећа је забележило смањење обима продаје својих производа и услуга и било принуђено да делимично или у потпуности модификује свој пословни модел, док је њих 62% услед нових околности узрокованих пандемијом мењало своје инвестиционе планове. У наредном периоду, највећи број предузећа планира улагање у замену дотрајалог постројења или опреме (40%) и проширење производног капацитета (33%).

Децембарско издање Бизнис барометра можете преузети овде.