Пољопривреда

Истекли конкурси

2021

Институција: Развојни фонд Војводине
Назив: КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА
Рок: 31. 12. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: Јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2021. години
Рок: 01. 09. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2021. ГОДИНИ
Рок: 13. 03. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 05. 03. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 18. 03. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 03. 03. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА, ПОВРЋА (УКЉУЧУЈУЋИ И ПЕЧУРКЕ), НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021.ГОДИНИ
Рок: 01. 03. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ ПРИКЉУЧНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 12. 03. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 05. 03. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2021. години
Рок: 23. 02. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2021. години
Рок: 09. 04. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс о додели средстава за субвенционисање камате на кредите Развојног Фонда Војводине за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже
Рок: 01. 12. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Назив: КОНКУРСИ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Рок: 14. 05. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СЕКТОРУ ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (УКЉУЧУЈУЋИ ПЕЧУРКЕ), ЦВЕЋЕ И ОСТАЛИ УСЕВИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 29. 04. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА И ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ МЛЕКА И МЕСА НА ГАЗДИНСТВИМА У АП ВОЈВОДИНИ 2021 .ГОДИНИ
Рок: 23. 04. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА, ПЛОДОВА, И ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021.ГОДИНУ
Рок: 15. 04. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Назив: Правилник о додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду
Рок: 31. 12. 2021.
Опис програма: Пројекат конкурентне пољопривреде Србије (Serbia Competitive Agriculture Project) реализује Министартво пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са Светском банком. Трајање пројекта 2020-2024. године. Пријаве ће бити могуће након објављивања Јавног позива, који Управа за аграрна плаћања може објавити више пута у току календарске године.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за пољопривредно земљиште
Назив: Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2021.
Рок: 24. 05. 2021.
Опис програма: 1)комасацијa (геодетско-технички радови и инвестициони радови)
2)набавка нове опреме за наводњавање
3)ископ/бушење бунара у функцији наводњавања
4)стављање у функцију пољопривредне производње напуштеног пољопривредног земљишта у складу са наменом
Погледајте конкурс
Институција: Министарство за бригу о селу
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗАДРУГАМА 2021.
Рок: 24. 05. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Назив: Први јавни позив у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије
Рок: 04. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2021. ГОДИНИ
Рок: 10. 05. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу пива на територији АП Војводине у 2021. години
Рок: 11. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс o додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2021. години
Рок: 11. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
Назив: Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде у сарадњи са комерцијалним банкама
Рок: 01. 11. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрaјински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2021. години
Рок: 30. 09. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад-Градска управа за привреду
Назив: Јавни позив за доделу субвенција за подршку младима у руралним подручјима на територији Града Новог Сада у 2021. години
Рок: 15. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински Секретаријат за пољопровреду
Назив: Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2021.годину
Рок: 15. 09. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински Секретаријат за пољопровреду
Назив: Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2021. годину
Рок: 12. 07. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
Рок: 10. 09. 2021.
Опис програма: ИПАРД ПРОГРАМ - МЕРА 1
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за аграрна плаћања
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА
Рок: 29. 10. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински фонд за развој пољопривреде
Назив: Конкурси за доделу кредита
Рок: 31. 12. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Koнкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2021. години на територији АП Војводине
Рок: 01. 10. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП војводине у 2021. години
Рок: 01. 11. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривредеУправа за аграрна плаћања
Назив: ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗУ ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА
Рок: 17. 12. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПГ – 2021
Рок: 12. 11. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ
Рок: 06. 12. 2021.
Погледајте конкурс

2020

Институција: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ СТОЧАРСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 01. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ-УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Назив: Трећи јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
Рок: 24. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 29. 05. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Развојни фонд Војводине
Назив: Кредити за пољопривредна газдинства
Рок: 31. 12. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок: 21. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020.ГОДИНИ
Рок: 21. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИН
Рок: 28. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА,ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2020.ГОДИНИ
Рок: 21. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок: 21. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ
Рок: 21. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРСЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА И ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ МЛЕКА И МЕСА НА ГАЗДИНСТВИМА У АП ВОЈВОДИНИ 2020.ГОДИНИ
Рок: 06. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ РИБЊАКА И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок: 15. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И РАКИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок: 06. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКE ПРИКЉУЧНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020.ГОДИНИ
Рок: 06. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок: 15. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински фонд за развој пољопривреде
Назив: КОНКУРСИ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Рок: 31. 12. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗАДРУГАМА ЗА KУПОВИНУ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА ПРЕЦИЗНУ ПОЉОПРИВРЕДУ И ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ
Рок: 16. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АПВ ЗА 2020.ГОДИНУ
Рок: 31. 03. 2020.
Опис програма: 2.Унапређивање отворености шума
3.Унапређивање расадничке производње
4.Производња шумског семена
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АПВ ЗА 2020.ГОДИНУ
Рок: 31. 08. 2020.
Опис програма: 1.Пошумљавање – подизање нових шума
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: Подношење захтева по измењеном правилнику за подстицаје за набавку квалитетних приплодних грла
Рок: 15. 10. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Делта холдинг
Назив: Делта бизнис инкубатор
Рок: 31. 05. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: Уредба o финансијскoj подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Рок: 01. 11. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2
Рок: 01. 11. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 15. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 01. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Рок: 29. 05. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок: 05. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: JАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 01. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: NLB БАНКА
Назив: NLB ОРГАНИК
Рок: 31. 07. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Назив: Јавни позив за набавку машина и опреме у сточарској производњи
Рок: 15. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Развојна агенција Србије
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ХРАНЕ И ПИЋА „ISRAFOOD“, ТЕЛ АВИВ, ИЗРАЕЛ
Рок: 08. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА
Рок: 19. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Назив: Први јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања
Рок: 30. 10. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Фонд за развој Републике Србије
Назив: Кредити за ликвидност COVID-19-ПРОГРАМ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ И ОБРТНА СРЕДСТВА У ОТЕЖАНИМ ЕКОНОМСКИМ УСЛОВИМА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID – 19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2
Рок: 10. 12. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде
Назив: Конкурс за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
Рок: 19. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управа за пољопривредно земљиште
Назив: КОНКУРСИ УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Рок: 06. 07. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
Назив: Јавни позив за инвестиције у прераду и маркетинг у сектору производње вина
Рок: 19. 08. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе у 2020. години
Рок: 19. 08. 2020.
Погледајте конкурс

2019

Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
Рок: 09. 01. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Назив: ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА IPARD ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ
Рок: 11. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Развојни фонд Војводине
Назив: КРЕДИТИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА
Рок: 31. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 15. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 15. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА,ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2019.ГОДИНИ
Рок: 15. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019.ГОДИНИ
Рок: 15. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Гаранцијски фонд АП Војводине
Назив: КРЕДИТИ И ГАРАНЦИЈЕ
Рок: 31. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција:
Назив: КОНКУРСИ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА
Рок: 01. 07. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: Актуелни подстицаји
Рок: 31. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 10. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ РИБЊАКА И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Рок: 15. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 22. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА КОНТРОЛЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Рок: 01. 11. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКУ ПРИКЉУЧНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019.
Рок: 15. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
Рок: 01. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: НЛБ Банка Београд
Назив: VIII НЛБ ОРГАНИЦ КОНКУРС – Конкурс за најбољи пројекат производње и прераде органске хране
Рок: 20. 05. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И РАКИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 30. 05. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА И ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ МЛЕКА И МЕСА НА ГАЗДИНСТВИМА У АП ВОЈВОДИНИ 2019 .ГОДИНИ
Рок: 30. 05. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Управа за аграрна плаћања
Назив: СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА
Рок: 31. 08. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: Подстицаји за прераду пољопривредних и прехрамбених производа
Рок: 30. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРСЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СЕКТОРУ ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (УКЉУЧУЈУЋИ ПЕЧУРКЕ), ЦВЕЋЕ И ОСТАЛИ УСЕВИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 26. 06. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2019. ГОДИНИ
Рок: 30. 08. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ ФАРМИ И НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ СТАЈЊАКОМ
Рок: 15. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ХЛАДЊАЧЕ И ОПРЕМУ ЗА ХЛАДЊАЧЕ
Рок: 15. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: ДРУГИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 25. 06. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ у СТОЧАРСТВУ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 30. 08. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКE МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 01. 11. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Назив: Јавни позив за подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду меса, млека, воћа, порвћа и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића
Рок: 15. 11. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА БАЧКА
Назив: КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ БРЕНДА БАЧКA
Рок: 31. 07. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину
Рок: 06. 08. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања
Назив: Јавни позив за подношење захтева за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на припрему локалне стратегије руралног развоја у 2019. години.
Рок: 09. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
Назив: ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ
Рок: 27. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: ДРУГИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И РАКИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 09. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Удружење ENECA
Назив: Конкурс за ММСПП из сектора агобизниса и прехрамбеног сектора
Рок: 09. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - управа за аграрна плаћања
Назив: КОНКУРС О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА У 2019. ГОДИНИ
Рок: 27. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - управа за аграрна плаћања
Назив: КОНКУРС ЗА ПРОГРАМЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И КЛОНСКУ СЕЛЕКЦИЈУ ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок: 30. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗАДРУГАМА ЗА KУПОВИНУ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА ПРЕЦИЗНУ ПОЉОПРИВРЕДУ И ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ
Рок: 27. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 01. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у сарадњи са Развојним фондом Војводине
Назив: КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ИЗ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Рок: 06. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА
Рок: 04. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2019. години на територији АП Војводине
Рок: 15. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Назив: ЧЕТВРТИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА
Рок: 25. 11. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Назив: ПЕТИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
Рок: 23. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО,
Назив: Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма
Рок: 25. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарствo пољопривреде
Назив: КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА КРОЗ ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У 2019. ГОДИНИ
Рок: 31. 12. 2019.
Опис програма: 1. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
2. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
3. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарнесточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: 2. Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину
Рок: 30. 10. 2019.
Погледајте конкурс

2018

Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО
Рок: 15. 01. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА
Рок: 31. 01. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: УСАИД
Назив: The Farmer-to-Farmer Program
Рок: 12. 02. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Назив: ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА
Рок: 26. 02. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Назив: ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
Рок: 26. 02. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 31. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
Рок: 01. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Фондација Ана и Владе Дивац
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Рок: 19. 02. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ OБУКЕ „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗАДРУГА И УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“
Рок: 09. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: NLB Оrganic
Назив: 7 НЛБ ОРГАНИК КОНКУРС – ЗДРАВЕ ИДЕЈЕ ЗА ЗДРАВУ ПЛАНЕТУ“
Рок: 20. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Развојни фонд Војводине
Назив: КОНКУРСИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА
Рок: 31. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ
Рок: 31. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: УРЕДБА О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2018.ГОДИНИ
Рок: 31. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА,ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2018.ГОДИНИ
Рок: 15. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018.ГОДИНИ
Рок: 15. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 15. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 15. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Гаранцијски фонд АП Војводине
Назив: КРЕДИТИ/ГАРАНЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У ПОЉОПРИВРЕДИ
Рок: 31. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА У НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ
Рок: 28. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински фонд за развој пољопривреде
Назив: КОНКУРСИ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА
Рок: 31. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ РИБЊАКА И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Рок: 15. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 15. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 25. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 21. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ПЕЧУРАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 15. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018.ГОДИНУ- тачка1.Пошумљавање – подизање нових шума и тачка 3.Унапређивање расадничке производње 31.08.2018.
Рок: 31. 08. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018.ГОДИНУ – тачка 2.Изградња шумских путева
Рок: 15. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за ененргетику грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА
Рок: 18. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде Управа за аграрна плаћања
Назив: КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА КРОЗ ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 15. 08. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за ененргетику грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА – Намена Б
Рок: 13. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински сектретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на територији АП Војводине
Рок: 23. 11. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински сектретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА И ЗА УВОЂЕЊЕ ЕУ СТАНДАРДА У ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА МЛЕКА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 01. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински сектретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину
Рок: 20. 08. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА
Рок: 13. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољпривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
Назив: КОНКУРС ЗА ПРОГРАМЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И КЛОНСКУ СЕЛЕКЦИЈУ ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ
Рок: 15. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински сектретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА КОНТРОЛЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ, КАО И НАБАВКУ ПРИКЉУЧНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018.ГОДИНИ
Рок: 01. 11. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА У БАНЦИ ГЕНА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 19. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Фондација Ана и Владе Дивац
Назив: КОНКУРС ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА – ЈА САМ ОДВАЖНА
Рок: 14. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: II КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АПВ ЗА 2018.ГОДИНУ
Рок: 20. 11. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОПРЕМУ У ОБЈЕКТИМА ЗА ПРЕРАДУ МЛЕКА И МЕСА И ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, ПИВА И ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 14. 12. 2018.
Погледајте конкурс

2017

Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА УВОЂЕЊА И СЕРТИФИКАЦИЈЕ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ
Рок: 24. 11. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У СЕКТОРУ МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ
Рок: 01. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КРАВЕ ДОЈИЉЕ
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за аграрна плаћања
Назив: ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНЗУМНЕ РИБЕ
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Гаранцијски фонд АПВ
Назив: КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ НАБАВКЕ ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНЕ ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ НЕОПХОДНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Развојни фонд АПВ
Назив: КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Развојни фонд АПВ
Назив: КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Развојни фонд АПВ
Назив: КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПOЉОПРИВРЕДУ
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс