Отворен конкурс за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места

 

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу објавио је Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места.

У циљу подстицања равномерног регионалног развоја, односно подстицања развоја јединица локалне самоуправе расподела бесповратних средстава опредељених овим Конкурсом вршиће се на следећи начин:

60% средстава биће додељено привредним друштвима која нове инвестиционе пројекте реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у трећу и четврту категорију развијености;

40% средстава биће додељено привредним друштвима која нове инвестиционе пројекте реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у прву и другу категорију развијености.

Циљ овог Конкурса је отварање нових радних места у привредним друштвима која су повезана са реализацијом нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено:

- Отварање најмање 10, a највише 100 радних места у року до три године од дана подношења пријаве, за новозапослене који ће бити у радном односу на неодређено време са пуним радним временом најмање 36 месеци код малих и средњих привредних субјеката, односно 60 месеци код великих привредних субјеката , почев од тренутка достизања пуне запослености.

- Улагање у материјалну имовину у износу не мањем од 50.000 евра, у року од три године од дана доношења пријаве.

У случају да бесповратна средства намењена новим инвестиционим пројектима у јединицама локалне самоуправе треће и четврте категорије развијености не буду додељена, иста ће бити распоређена на нове инвестиционе пројекте у јединицама локалне самоуправе прве и друге категорије развијености.

Све детаље у вези са конкурсом погледајте на сајту надлежног Секретаријата.