Остали конкурси

Истекли конкурси

2021

Институција: БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
Назив: БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА АД ХОК ГРАНТОВЕ ПОДРШКЕ
Рок: 30. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Уједињене нације за развој, Министарство заштите животне средине у сарадњи са Глобалним фондом за животну средину (ГЕФ),
Назив: Јавни позив у форми изазова за прикупљање предлога иновативних и исплативих пројеката, пословних модела и техничких решења за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште, на нивоу локалних заједница, применом принципа циркуларне економије.
Рок: 01. 02. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву и учешће у реализацији програма под називом: „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“-„ЗЕЛЕНБОРАЦ“ за школску 2020/2021. годину
Рок: 15. 05. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство омладине и спорта
Назив: Јавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих
Рок: 18. 02. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство омладине и спорта
Назив: Јавни Конкурс За Стимулисање Различитих Облика Запошљавања, Самозапошљавања И Предузетништва Младих
Рок: 18. 02. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство омладине и спорта
Назив: Јавни Конкурс За Подршку Јединицама Локалне Самоуправе У Спровођењу Омладинске Политике На Локалном Нивоу
Рок: 18. 02. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 2021.годину за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма из области привреде од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења
Рок: 17. 02. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
Рок: 31. 12. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2021. години а које реализују удружења
Рок: 02. 04. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс за доделу средстава за одржавње научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2021 години на територији АП Војводине
Рок: 02. 04. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад-Градска управа за заштиту животне средине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину
Рок: 17. 03. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Траг Фондација
Назив: Позив за пријављивање на програм ЗЕЛЕНЕ ИДЕЈЕ
Рок: 31. 03. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Назив: Јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2021. години
Рок: 18. 03. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈУ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ИНОВАЦИЈА И ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Рок: 30. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Рок: 30. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Назив: Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде и руралног развоја у 2021. години
Рок: 20. 04. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ у сарадњи са EUROPEAN ENTERPRISE PROMOTION AWARDS (EEPA)
Назив: Такмичење за најбољу идеју у области промоције предузетништва
Рок: 16. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Градска управа за заштиту животне средине Нови Сад
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину
Рок: 12. 05. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 20. 05. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 20. 05. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕДОБИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 17. 05. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 25. 05. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 04. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2021. ГОДИНИ
Рок: 18. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОДРЖИВОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА, ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У 2021. ГОДИНИ
Рок: 21. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Завод за равноправност полова
Назив: Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2021. годину
Рок: 15. 09. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад - Градска управа за привреду
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2021. ГОДИНИ
Рок: 17. 09. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад- Градска управа за привреду
Назив: II ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД
Рок: 13. 09. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И НЕПРОФИТНИХ ИНСТИТУЦИЈА У 2021. ГОДИНИ, ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА, КАО И УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ
Рок: 24. 09. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за спорт и омладину АП Војводине
Назив: Конкурс за финансирање израде Aкционог плана политике за младе у АП Војводини за период од 2022. до 2025. године
Рок: 15. 10. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад - Градска управа за спорт и омладину
Назив: II ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ДЕФИНИСАНЕ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2022. ГОДИНЕ, ЗА 2021. ГОДИНУ
Рок: 18. 10. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Агенција САД за међународни развој
Назив: ЗАЈЕДНО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СРБИЈИ
Рок: 09. 10. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс за доделу бесповратних финансијских средстава за реализацију активности удружења грађана са територије АП Војводине у чијем су делокругу пољопривредна активност и рурални развој
Рок: 22. 10. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС – „Родна равноправност јавних политика за развој Републике Србије” за програме у области унапређења родне равноправности у Републици Србији.
Рок: 25. 10. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински завод за равноправност полова
Назив: Конкурс за доделу средстава Покрајинског завода за равноправност полова удружењима грађана за област равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у АП Војводини у 2021. години
Рок: 21. 10. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2
Рок: 24. 11. 2021.
Погледајте конкурс

2020

Институција: Европска комисија
Назив: Други позив за достављање предлога пројеката у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020.
Рок: 21. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство привреде
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИНВЕСТИТОРУ КОЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО
Рок: 31. 12. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Mинистарство културе и информисања
Назив: Конкурси
Рок: 31. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија
Назив: ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ ЗА 2020.ГОД – ЕВРОПСКО СЕЋАЊЕ
Рок: 04. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија
Назив: ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ ЗА 2020.ГОД- БРАТИМЉЕЊЕ ГРАДОВА
Рок: 04. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија
Назив: ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ ЗА 2020.ГОД – МРЕЖЕ ГРАДОВА
Рок: 03. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија
Назив: ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ ЗА 2020.ГОД – ПРОЈЕКТИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
Рок: 01. 09. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 31. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Рок: 28. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Краљевинa Норвешкa
Назив: Норвешка за вас -Подршка запошљавању младих и социјалном укључивању у неразвијеним подручјима
Рок: 08. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив: ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОЦД ЗА УЧЕШЋЕ У РАДНОЈ ГРУПИ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА 2020-2022. ГОДИНЕ
Рок: 14. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Завод за равноправност полова
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ
Рок: 03. 04. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок: 15. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
Рок: 18. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНТЕНЗИВИРАЊА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈИМ РАСПОЛАЖУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ, СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ И ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЈЕ ОБРАЗУЈУ УЧЕНИКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ ‒ ПУТЕМ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ
Рок: 28. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Рок: 09. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ – УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВНОГ И РИБОЛОВНОГ ТУРИЗМА
Рок: 09. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА
Рок: 09. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 04. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ ЗА 2020.ГОДИНУ
Рок: 10. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Национална служба за запошљавање
Назив: Конкруси Националне службе за запошљавање
Рок: 30. 11. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за социјалну полирику, демографију и равноправност полова
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Рок: 19. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ OГЛАС ЗА ДOДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМOЗАПOШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ
Рок: 27. 03. 2020.
Опис програма: Дана 17.03.2020. године обуставља се пријем захтева по конкурсу
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок: 21. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство грађевинарста, саобраћаја и инфраструктуре
Назив: ЈАВНИ КОНКУРУС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У 2020. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Рок: 27. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У 2020. ГОДИНИ ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА
Рок: 27. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Фонд за иновациону делатност
Назив: Доказ концепта
Рок: 15. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство привреде РС и European Enterprise Promotion Awards (EEPA)
Назив: Такмичење за најбољу идеју у области промоције предузетништва
Рок: 20. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 05. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Рок: 29. 05. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Назив: Јавни конкурс за удружења на тему Економско оснаживање жена из категорије једнородитељских породица
Рок: 05. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Канцеларија за људска и мањинска права
Назив: Јавни конкурс „Унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији за 2020. годинуˮ
Рок: 12. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Завод за равноправност полова
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ СОПСТВЕНОГ БИЗНИСА
Рок: 05. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Рок: 25. 08. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈУ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ИНОВАЦИЈА И ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Рок: 25. 08. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: ACT
Назив: Грантови за јачање локалних заједница
Рок: 20. 07. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство омладине и спорта
Назив: Изградња спортских објеката за потребе особа са инвалидитетом и прилагођавање постојећих спортских објеката потребама особама са инвалидитетом
Рок: 31. 08. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство омладине и спорта
Назив: Изградња, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије
Рок: 31. 08. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство омладине и спорта
Назив: Годишњи програми односно пројекти у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије
Рок: 31. 08. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: Kонкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2020. годину
Рок: 27. 07. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Фондација Ана и Владе Дивац
Назив: Славимо филантропију
Рок: 25. 07. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Завод за равноправност полова
Назив: КОНКУРС ЗА ПУБЛИКОВАЊЕ РАДОВА У ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Рок: 30. 07. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Београдска отворена школа
Назив: Програма подршке неформалним групама за заштиту животне средине и одрживи развој заједница “Снажно зелено“
Рок: 31. 12. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Balkan green foundation
Назив: BALCAN GREEN ACADEMY 2020/2021
Рок: 16. 08. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 21. 08. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: ИКЕА Србија и Фондација Ана и Владе Дивац
Назив: ЈА САМ ОДВАЖНА!
Рок: 30. 09. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Назив: Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2020. години којa реализују удружења
Рок: 23. 09. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Амбасада Републике Чешке
Назив: Позив за подношење предлога малих локалних пројеката у 2021. години
Рок: 30. 09. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Фондација Ана и Владе Дивац уз подршку Балканског фонда за демократију
Назив: Солидарност пре свега
Рок: 28. 09. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Комерцијална банка, Београдска банкарска академија и Удружење банака Србије
Назив: Такмичите у осмишљавању решења за Crowdfunding дигиталну платформу
Рок: 19. 10. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински Секретаријат за високо образовање и научноистражувачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДАРОВИТЕ СТУДЕНТЕ УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок: 30. 10. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: ТИМ за социјално укључивање и сманење сиромаштва
Назив: “SOCIETIES 2” – Подршка организацијама цивилног друштва у оснаживању техничких вештина, укључивању особа с инвалидитетом и ЕУ стандардима на западном Балкану
Рок: 15. 11. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Траг фондација
Назив: Активне заједнице
Рок: 14. 12. 2020.
Погледајте конкурс

2019

Институција: Амбасада Републике Пољске у Београду
Назив: ПОЗИВ ЗА СЛАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА – МАЛИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
Рок: 25. 01. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Фондација Ана и Владе Дивац
Назив: КОНКУРС СЛАВИМО ФИЛАНТРОПИЈУ
Рок: 20. 01. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство за рад запошљавање , борачка и социјална питања
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМСКИ КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019.ГОДИНИ
Рок: 20. 01. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Развојни фонд Војводине
Назив: КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ПРЕДФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА СУФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И БИЛАТЕРАЛНИХ ДОНАТОРА
Рок: 31. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за здравство
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ И НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИM УСТАНОВАMA У 2019. ГОДИНИ
Рок: 30. 01. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за здравство
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2019. ГОДИНИ
Рок: 15. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за здравство
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ХИТНИХ КАПИТАЛНИХ ПОПРАВКИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2019. ГОДИНИ
Рок: 15. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МОБИЛНОСТИ УМЕТНИКА И ПРОФЕСИОНАЛАЦА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ У 2019.ГОДИНИ
Рок: 15. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ КОЈИ СУ ПОДРЖАНИ КРОЗ МЕЂУНАРОДНЕ ФОНДОВЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 15. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: ОТВОРЕНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОРГAНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПРЕДСТАВЉАЊА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ И ИЗДАВАШТВА НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА КЊИГА У 2019. ГОДИНИ
Рок: 11. 02. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ СРБА У ИНОСТРАНСТВУ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 01. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА У ОБЛАСТИ ПРЕВОЂЕЊА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ДЕЛА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ У ИНОСТРАНСТВУ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 01. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИJИ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 04. 02. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИJИ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 11. 02. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Филип Морис и ENECA
Назив: ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО
Рок: 31. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У 2019. ГОДИНИ
Рок: 31. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА И ТРАНСФЕРА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У 2019.ГОДИНИ
Рок: 31. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДНИКА И СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 01. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРСЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗОВАЊА НАУЧНО-СТРУЧНИХ СКУПОВА У 2019. ГОДИНИ
Рок: 01. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок: 23. 02. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
Рок: 31. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство привреде РС
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОВНИХ БАНАКА И ЛИЗИНГ КОМПАНИЈА У РАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019.ГОДИНИ
Рок: 11. 02. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Interreg Danube Transnational Programme
Назив: ТРЕЋИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА
Рок: 08. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Назив: БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА ПРИПАДНИЦА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Рок: 14. 02. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Назив: БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА ПРИПАДНИЦА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Рок: 14. 02. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра за иновације и технолошки развој
Назив: КОНКУРС ЗА НАЈБОЉУ ЖЕНСКУ ИНОВАЦИОНУ ПРЕДУЗЕТНИЧКУ ИДЕЈУ
Рок: 04. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Национална служба за запошљавање
Назив: КОНКУРСИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Рок: 22. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И НЕПРОФИТНИХ ИНСТИТУЦИЈА У 2019.ГОДИНИ
Рок: 21. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: UN WOMEN - Women Programme Office in Serbia
Назив: Status of Women in the Labour Market
Рок: 01. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: European Commission
Назив: European Cluster Excellence Programme
Рок: 04. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: TechSoup Balkans
Назив: ДОНАЦИЈЕ Micorosft РЕШЕЊА
Рок: 31. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Goi Peace foundation, Stiftung Enterpreneur ship, Digital exeprts united
Назив: ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ПРЕДУЗЕТНИКА
Рок: 31. 07. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: European Commission-EU Social innovation competition
Назив: Challenging plastic waste
Рок: 04. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНТЕНЗИВИРАЊА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈИМ РАСПОЛАЖУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ, СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ И ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЈЕ ОБРАЗУЈУ УЧЕНИКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ ‒ ПУТЕМ НАБАВКЕ ОПРЕМE
Рок: 05. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 11. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ-ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА
Рок: 11. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2019. ГОДИНИ-МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Рок: 11. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство за спорт и омладину
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СТИМУЛИСАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА ЗАПОШЉАВАЊА, САМОЗАПОШЉАВАЊА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА МЛАДИХ
Рок: 09. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ
Рок: 09. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Skal International
Назив: КОНКУРС ЗА ПРИЈАВЕ ЗА НАГРАДУ 2019. ЗА ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ
Рок: 31. 05. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Завод за равноправност полова
Назив: KOНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ
Рок: 15. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Назив: ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА У ПРОЦЕСУ САМОЗАПОШЉАВАЊА, А КОЈЕ СУ ПРЕТРПЕЛЕ НАСИЉЕ
Рок: 25. 11. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок: 21. 05. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ УСТАНОВА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок: 21. 05. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ KОНКУРС ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 27. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 03. 05. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и щумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У 2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Рок: 16. 05. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Visegrad Fund
Назив: Vusegrad, Visegrad + strategic grants
Рок: 01. 06. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Развојна агенција Србије
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ КОРИСНИЦИМА ПРОЈЕКАТА ИПА ПРОГРАМА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ
Рок: 31. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Interreg-IPA програм прекограничне сарадње
Назив: ТРЕЋИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА IPA HU-SRP
Рок: 30. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2019. ГОДИНИ
Рок: 04. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: 100 & Change
Назив: Додела гранта за пројекте фокусиране на решавање критичних, глобалних тема
Рок: 16. 07. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Краљевина Норвешка преко Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)
Назив: Норвешка за вас-Подршка почетницима у пословању и постојећим предузећима за развој кроз набавку опреме и увођење услуга
Рок: 15. 08. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Interreg ADRION
Назив: Трећи позив за подношење предлога пројекта у оквиру Јадранско-јонског програма АДРИОН 2014-2020. Приоритена оса број 1-Иновативан И паметан регион
Рок: 12. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Interreg ADRION
Назив: Трећи позив за подношење предлога пројекта у оквиру Јадранско-јонског програма АДРИОН 2014-2020. Приоритена оса број3- повезан регион
Рок: 13. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: SWG RRD (The Standing Working Group for Regional Rural Development)
Назив: Јавни позив у оквиру АБД Грант шеме за подношење предлога пројеката за подршку развоја ланаца вредности традиционалних производа и руралног туризма за кориснике из прекограничних региона Дрина-Тара, Дрина-Сава и Крш.
Рок: 19. 08. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАППОШЉАВЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ
Рок: 28. 06. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за финансије
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ У 2019. ГОДИНИ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Рок: 30. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Назив: Town Twinning 2019 – Round 2
Рок: 02. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Назив: Networks of Towns 2019 – Round 2
Рок: 02. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство здравља Републике Србије
Назив: Позив за достављање предлога пројеката за доделу грантова за унапређење квалитета за подршку домовима здравља
Рок: 29. 07. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок: 22. 07. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ, ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ С ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ
Рок: 22. 07. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сарадњи са Програмом Уједињених нација за животну средину (UN Environment - UNEP)
Назив: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА КОЈЕ ИМАЈУ ПОТЕНЦИЈАЛ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ЗЕЛЕНОГ КЛИМАТСКОГ ФОНДА
Рок: 16. 08. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања
Назив: Јавни позив за подношење захтева за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на припрему локалне стратегије руралног развоја у 2019. години.
Рок: 09. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: П2П Пројекат који финансира Европска унија
Назив: Припреми се за учешће: Отворен позив за доделу малих грантова
Рок: 30. 08. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Expo 2020 Dubai
Назив: The Expo Live Innovation Impact Grant Programme
Рок: 15. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Траг фондација
Назив: Подршка грађанском активизму у заједници
Рок: 06. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Новосадска новинарска школа
Назив: Други позив за подношење предлога пројеката Медијска и информациона писменост за организације цивилног друштва у Србији
Рок: 06. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
Рок: 07. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Назив: КОНКУРС за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2019. години
Рок: 22. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА УСТАНОВА ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок: 07. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 23. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИ ДОПРИНОСЕ САРАДЊИ ЈАВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА
Рок: 15. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински завод за равноправност полова
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ
Рок: 15. 11. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: ДРУГИ КОНКУРС О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ НА ТЕМУ ЗАДРУГАРСТВА У 2019.ГОДИНИ
Рок: 18. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНИМА/ УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У АПВ
Рок: 31. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОВЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА
Рок: 31. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА – ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У АПВ
Рок: 01. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Рок: 12. 11. 2019.
Опис програма: ИЗМЕНA ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1354-30-2019-a-2019
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2019.ГОДИНИ А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
Рок: 20. 11. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА У АПВ У 2019.ГОДИНИ
Рок: 25. 11. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Траг фондација
Назив: АКТИВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Рок: 30. 11. 2019.
Опис програма: Траг фондација већ 20 година спроводи програм Активне заједнице, у оквиру којег је до данас подржано 630 иницијатива неформалних група и удружења у преко 200 заједница широм Србије. Програм од самог почетка прати потребе удружених грађана и грађанки, и новчано и на друге начине их подржава да реализују своје идеје које доприносе развоју и бољитку њихових заједница.
Погледајте конкурс
Институција: Завод за равноправност полова
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ СОПСТВЕНОГ БИЗНИСА
Рок: 21. 11. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Кoнкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију активности израде акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини за период од 2020. до 2025. године
Рок: 23. 12. 2019.
Погледајте конкурс

2018

Институција: Европска комисија (ЕАЦЕА)
Назив: INTERREG IPA-CBC Romania-Serbia
Рок: 30. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија (ЕАЦЕА)
Назив: ЕРАЗМУС + ЖАН МОНЕ
Рок: 22. 02. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: EVZ (Errinerung Verantwortung Zukunft)
Назив: ЕВРОПЉАНИ ЗА МИР
Рок: 22. 01. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Western Balkans Fund
Назив: ПРВИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
Рок: 22. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за здравство
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 15. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за здравство
Назив: JАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ХИТНИХ КАПИТАЛНИХ ПОПРАВКИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 25. 01. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 01. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПРЕВОЂЕЊА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ДЕЛА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ У ИНОСТРАНСТВУ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 23. 02. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Извршна агенција за образовање, аудио-визуелне уметности и културу (ЕАЦЕА)
Назив: Европа за грађане и грађанке-ЕВРОПСКО СЕЋАЊЕ 2018 (European Remembrance – 2018)
Рок: 01. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Извршна агенција за образовање, аудио-визуелне уметности и културу (ЕАЦЕА)
Назив: Европа за грађане и грађанке-ПРОЈЕКТИ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА 2018. (Civil Society Projects – 2018)
Рок: 01. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Национална служба за запошљавање
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 16. 04. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Национална служба за запошљавање
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 16. 04. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Филмски центар Србије
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КИНЕМАТОГРАФИЈИ ЗА 2018. ГОДИНУ У КАТЕГОРИЈИ: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ДОМАЋИХ ДУГОМЕТРАЖНИХ ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА
Рок: 12. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗОВАЊА И УЧЕШЋА НА СТРУЧНИМ, НАУЧНИМ И ПРИГОДНИМ СКУПОВИМА, КАО И УНАПРЕЂИВАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ И ЕТИЧКИХ СТАНДАРДА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У
Рок: 08. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА НАМЕЊЕНИХ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2018.ГОДИНИ
Рок: 08. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА ШТАМПАНЕ МЕДИЈЕ И СЕРВИСЕ НОВИНСКИХ АГЕНЦИЈА У 2018.ГОДИНИ
Рок: 08. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА НАМЕЊЕНИХ НАЦИОНАЛНИМ МАЊИНАМА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 08. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања – сектор за информисање и медије
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА НАМЕЊЕНУ ТЕЛЕВИЗИЈИ У 2018.ГОДИНИ
Рок: 08. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања – сектор за информисање и медије
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА РАДИО И ИНТЕРНЕТ МЕДИЈЕ У 2018.ГОДИНИ
Рок: 08. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОЧУВАЊА И НЕГОВАЊА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ
Рок: 05. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за образовање, прописе управу и националне мањине - националне заједнице
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УСМЕРЕНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈУ АФИРМАТИВНИХ МЕРА И ПРОЦЕСА ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА ЗА НАСТАВАК „ ДЕКАДЕ ИНКЛУЗИЈЕ РОМА“ У 2018.ГОДИНИ
Рок: 05. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство привреде
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИНВЕСТИТОРУ КОЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО
Рок: 30. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2018. ГОДИНУ Рок: до утрошка средстава (31.12.2018.)
Рок: 31. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 24. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Балкански фонд за демократију немачког маршаловог фонда САД
Назив: ЈАЧАЊЕ ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА
Рок: 31. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ , КОЈЕ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2018.ГОДИНУ
Рок: 05. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Влада краљевине Холандије
Назив: КОНКУРС ЗА ПРОМОЦИЈУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА ВЛАДЕ КРАЉЕВИНЕ ХОЛАНДИЈЕ
Рок: 04. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА, АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 15. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ У 2018.ГОДИНИ
Рок: 30. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство правде
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ОДЛАГАЊА КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА
Рок: 14. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Завод за равноправност полова
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ
Рок: 30. 04. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МАНИФЕСТАЦИЈА И ДОГАЂАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2018.ГОДИНУ
Рок: 20. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрaјински секретaријaт зa спорт и омлaдину
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УЧЕШЋА НА МЕЂУНАРОДНИМ СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ
Рок: 01. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрaјински секретaријaт зa спорт и омлaдину
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА АФИРМАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ
Рок: 31. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрaјински секретaријaт зa спорт и омлaдину
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ 2016-2018.
Рок: 31. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2018. ГОДИНУ
Рок: 10. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ УСТАНОВА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2018. ГОДИНУ
Рок: 10. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2018. ГОДИНУ
Рок: 10. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Град Нови Сад
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 10. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: ТРАГ ФОНДАЦИЈА
Назив: КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ НА НАЦИОНАЛНОМ ФОРУМУ ЗА ЗЕЛЕНЕ ИДЕЈЕ
Рок: 04. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 03. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за здравство
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ И НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИM УСТАНОВАMA У 2018. ГОДИНИ
Рок: 08. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство за европске интеграције
Назив: КОНКУРС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕМЕ: МЛАДИ И ЕВРОПСКА УНИЈА; ШТА НАМ ДОНОСИ ЧЛАНСТВО
Рок: 16. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство омладине и спорта
Назив: ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА
Рок: 15. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживања жена (UN Women)
Назив: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА
Рок: 27. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДАРОВИТЕ СТУДЕНТЕ УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2018. ГОДИНУ
Рок: 05. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ 05.06.2018.
Рок: 05. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 10. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ОТВАРАЊУ РЕГИОНАЛНИХ ИНОВАЦИОНИХ СТАРТАП ЦЕНТАРА
Рок: 31. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Завод за равноправност полова
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МАРКЕТИНШКИМ И КОНСУЛТАНТСКИМ АГЕНЦИЈАМА ЗА ПРОМОЦИЈУ И МАРКЕТИНШКУ ОБРАДУ ПРОИЗВОДА ЖЕНА ПРЕДУЗЕТНИЦА
Рок: 14. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ИЗ ОБАСТИ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
Рок: 20. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија
Назив: Call for proposals -Employment, Social Affairs & inclusion
Рок: 13. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Назив: NETWORKS OF TOWNS 2018 – ROUND 2
Рок: 03. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Назив: TOWN TWINNING 2018 – ROUND 2
Рок: 03. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за образовање, прописе,управу и националне мањине – националне заједнице
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА УСТАНОВА ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА, УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Рок: 18. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
Рок: 31. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 27. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Завод за равноправност полова
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ
Рок: 25. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 17. 08. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ KОНКУРС ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 17. 08. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за финансије
Назив: ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ У 2018.ГОДИНИ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Рок: 15. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за образовање, прописе,управу и националне мањине – националне заједнице
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
Рок: 22. 08. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2018. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ, ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ С ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ
Рок: 31. 08. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У АП ВОЈВОДИНИ
Рок: 30. 08. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Назив: ЈАВНИ КОНКУРСЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА
Рок: 30. 08. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МОБИЛНОСТИ УМЕТНИКА И ПРОФЕСИОНАЛАЦА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 01. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Назив: КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Рок: 06. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ ЧЕШКЕ У БЕОГРАДУ
Назив: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ
Рок: 30. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: ГРАД НОВИ САД
Назив: JAВНИ ПOЗИВ ЗA ДOДEЛУ СУБВEНЦИJE ЗA СAМOЗAПOШЉAВAЊE НA ТEРИTOРИJИ ГРAДA НOВOГ СAДA У 2018. ГOДИНИ
Рок: 31. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: ПРОГРАМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ
Назив: ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ-ОТВОРЕНЕ МОГУЋНОСТИ
Рок: 30. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИ ДОПРИНОСЕ САРАДЊИ ЈАВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА
Рок: 21. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољпривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
Назив: КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА КРЕИРАЊА И ПРЕНОСА ЗНАЊА КРОЗ РАЗВОЈ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ. ПРИМЕЊЕНИХ, РАЗВОЈНИХ И ИНОВАТИВНИХ ПРОЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2018.ГОДИНИ
Рок: 21. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СА ЦИЉЕМ АФИРМАЦИЈЕ ЖЕНА У СПРОРТУ
Рок: 10. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: UN Women
Назив: Empowering women living in rural areas in Serbia
Рок: 26. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у сарадњи са RECAN – фондом за рециклажу лименки и Покретом горана Војводине
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву и учешће у реализацији програма под називом: „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“ за школску 2018/2019. годину
Рок: 31. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА
Рок: 31. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 31. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УГРАДЊE КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Рок: 16. 11. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Рок: 16. 11. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Фондација Ана и Владе Дивац
Назив: КОНКУРС ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА – ЈА САМ ОДВАЖНА
Рок: 14. 12. 2018.
Погледајте конкурс

2017

Институција:
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА МЕСА У СТОЧАРСТВУ У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
Рок: 20. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Вишеградски фонд
Назив: ВИШЕГРАД+ GRANTS
Рок: 30. 09. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Јапанска фондација
Назив: Отворено је више позива (ARTS&CULTURAL EXCHANGE/JAPANESE LANGUAGE EDUCATION OVERSEAS/JAPANESE STUDIES OVERSEAS AND INTELLECTUAL EXCHANGE/STRENGTHENING CULTURAL EXCHANGE IN ASIA )
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство државне управе и локалне самоуправе
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРИВРЕДЕ У 2017. ГОДИНИ
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство државне управе и локалне самоуправе
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс