Објављена Мапа регистра мера и подстицаја регионалног развоја

 

Агенција за привредне регистре Србије (АПР) саопштила је да је у оквиру Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (РМПРР), објављена Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја, на којој су приказани скупови информација о улагањима државе, привредном развоју и привредним потенцијалима, са полугодишњим подацима за 2020. годину.

Подаци на Мапи показују да су реализатори подстицаја регионалног развоја, и поред ванредног стања проглашеног због пандемије болести изазване коронавирусом (Цовид-19), успели да у првој половини 2020. године реализују средства подстицаја у значајном обиму и да је подршка државе превасходно била намењена привреди.

Од укупно реализованих улагања у износу од 76,3 милијарде динара, 60% се односи на подстицаје усмерене привредним друштвима и предузетницима, наводи се у саопштењу на сајту Владе. Притом, износ подстицаја исплаћених микро, малим и средњим привредним друштвима је већи за 58%, а великим друштвима за 19,7% у односу на исти период прошле године.

Привредним друштвима је највише средстава исплаћено преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (23,1 милијарде динара, што чини 52% укупних подстицаја усмерених наведеним корисницима) и Фонда за развој Републике Србије (7,9 милијарди динара, или 17,6% укупних улагања усмерених привредним друштвима).

Пољопривредним газдинствима је у првих шест месеци ове године исплаћено 9,3 милијарди динара подстицајних средстава, што чини 78,8% укупних прошлогодишњих улагања.

Учешће бесповратних средстава у укупно реализованим подстицајима у првих шест месеци текуће године износи 85% укупних улагања и та средства су за 18% већа у односу на исти период претходне године.

Скупови обједињених информација из РМПРР и других регистара које води Агенција, као и информација које Агенција преузима од других државних органа и организација, у табеларној и графичкој форми, приказани су на нивоу републике, региона, области и општина, за текућу и три претходне године.

- На Мапи су ове обједињене информације груписане у основне податке (о површини земље, броју становника, просечној заради, БДП-у, броју запослених и незапослених), показатеље структуре привреде и непрофитног сектора (број субјеката, новооснованих, угашених и друго) и њихове финансијске перформансе (резултати пословања), показатеље задужености привреде и непрофитног сектора (финансијски лизинг и залога), показатеље неликвидности привреде и непрофитног сектора и, на крају, у податке о укупним подстицајима регионалног развоја (по намени, врсти корисника, реализаторима, врсти финансијског подстицаја и територијалном усмеравању средстава из буџета и других извора финансирања) - наводи се у саопштењу.

Информације приказане на Мапи РМПРР, на којој су све општине у Србији означене и достигнутим степеном развијености, према важећем пропису, представљају посебно користан извор информација за потенцијалне инвеститоре у Републици Србији, којима је у интересу да, пре улагања на одређеној територији прибаве и сагледају, како карактеристике достигнутог привредног развоја, тако и потенцијале за развој изабране територије, почев од величине територије, броја становника, квалификационе структуре незапослених, као и друге елементе развоја територије.

Такође, мапа је користан извор и за субјекте регионалног развоја у процесу доношења одлука о подстицајним улагањима, усмереним на јачање економије одређене територије и подизање нивоа конкурентности привреде на тој територији, а све у циљу смањивања регионалних неравномерности развоја, с друге стране.

Корисницима су на Мапи доступни сви објављени подаци без накнаде, а одговарајућом претрагом их могу добити као сетове података за сва четири територијална нивоа, наводи се у саопштењу.

Извор: еКапија