Развојна Агенција Војводине

Развојна агенција Војводине – РАВ је основана је под окриљем Покрајинске владе, са циљем да пружа подршку спровођењу развојне, пољопривредне и политике руралног развоја Војводине.

Наш посао је да подстичемо прилив страних и домаћих инвестиција и пружамо професионалне услуге компанијама које инвестирају у Војводину, да анализирамо привредне потенцијале и постојеће ресурсе, да креирамо предлог мера за подршку развоја привреде, пољопривреде, енергетике, туризма и руралног развоја - са посебним акцентом на иновације и технолошки развој.

Лидер у економском развоју

'' Наша визија је да Војводина постане примарна инвестициона локација и лидер економског развоја Југоисточне Европе. ''

РАВ Тим

Активности спроводимо кроз четири сектора:

 • Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику
 • Кроз социо-економска истраживања, студије и анализе постојећих ресурса и економских потенцијала, овај сектор обезбеђује инпуте неопходне за дефинисање мера Покрајинске владе за развој економије, пољопривреде, енергетике, туризма и руралних делова Војводине.

 • Сектор за подршку инвестиција
 • Овај сектор пружа стручну саветодавну подршку постојећим и потенцијалним домаћим и страним инвеститорима, тражи нове инвеститоре, даје подршку пословним инкубаторима и ради на подизању капацитета за привлачење нових инвестиција на локалном нивоу, пре свега кроз едукацију локалних самоуправа.

 • Сектор за међународне и домаће фондове у функцији развоја Војводине
 • Координира расподелу буџетских субвенција на локалном, регионалном и националном нивоу како би се оне што ефикасније користиле. Прати и проналази сва расположива финансијска средства из доступних међународних фондова.

 • Сектор за промоцију.
 • Промовише Војводину као идеалну инвестициону локацију, све њене постојеће ресурсе и потенцијале са циљем да је стави у фокус страним и домаћим инвеститорима и да њене вредности и потенцијали буду што боље позиционирани на великој инвестиционој мапи Европе, па и света.

Наше услуге

 1. Подршка инвестицијама
  • Развојна агенција Војводине (РАВ) је место за сва ваша питања у вези са инвестиционим процесом. Блиско сарађујемо са државним, покрајинским и локалним институцијама власти, а наша мрежа локалних партнера обухвата приватни сектор, академске институције, домаће и стране пословне асоцијације и удружења, дипломатска представништва.
  • Креираћемо детаљан извештај на основу вашег захтева о пословној клими, оперативним трошковима, подстицајима, пореским, царинским и процедурама рада, доступној радној снази, логистици итд.
  • Помоћи ћемо вам да пронађете најбољу локацију за ваш бизнис. Располажемо најпотпунијом базом гринфилд и браунфилд локација на територији Војводине.
  • Повезаћемо вас са потенцијалним локалним добављачима, компанијама заинтересованим за заједничка улагања, стратешка партнерства, учешћа у капиталу...
  • Организоваћемо ваше посете локацијама, разговоре са представницима локалних самоуправа, власницима приватне имовине и локалних компанија.
  • Помоћи ћемо вам да прођете кроз административне процедуре и поступак добијења свих потребних дозвола.
  • Бићемо уз вас и након што у Војводини свој бизнис „поставите на ноге“ и почнете да радите. Остаћемо ваш партнер све док послујете у Војводини.
 2. Програми финансирања
  • Информације о расположивим субвенцијама на нивоу покрајине, републике и о условима за њихово добијање
  • Информације о тренутно актуелним конкурсима ЕУ.
 3. Програми едукације за војвођанске локалне самоуправе.
 4. Подршка пословним инкубаторима у Војводини.
 5. Подршка домаћем извозу.
  • Помоћ у организацији заједничких наступа домаћих компанија пред страним инвеститорима (сајмови, конференције...).

Сарадња са међународним институцијама

ЈИЦА - У оквиру дугогодишње сарадње, Јапанска агенција за међународну сарадњу - ЈИЦА (Japan International Cooperation Agency – JICA) обезбедила је стручног консултанта из Јапана који ће радити у Развојној агенцији Војводине у периоду од две године, од августа 2021, до августа 2023. Консултант ће боравити и радити у РАВ-у у оквиру програма "ЈАПАНСКИ ВОЛОНТЕРИ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ".

Циљ заједничког пројекта је повећање конкурентности прехрамбеног сектора Војводине, нарочито микро и малих предузећа, као и пољопривредних газдинстава која имају готове производе за домаће, али и страно тржиште. Фокус је на производима у области здраве хране, органске хране и премијум прехрамбених производа. Такође, стручни консултант из Јапана ће радити на подучавању предузећа из Војводине у области увођења јапанских система организације пословања, као што је систем 5С. Претходних година, ЈИЦА је омогућила стицање веома корисних и напредних знања из области подстицања извоза, привлачења инвестиција, унапређења сектора малих и средњих предузећа и друго, за запослене у Развојној агенцији Војводине.

ЕЕН - За предузећа из Војводине, заинтересована за учешће у међународним пројектима, покренули смо блиску сарадњу са Европском предузетничком мрежом ЕЕН, са циљем да се подржи сектор МСП у целој Европи приликом аплицирања за ЕУ програме, а нарочито за проналажење адекватних партнера за учешће на ЕУ пројектима. Са ЕЕН мрежом организујемо и Б2Б догађаје, те повезујемо компаније из Војводине са потенцијалним партнерима из Европске уније.

ЕБРД - Са Европском банком за обнову и развој сарађујемо на представљању програма за мала и средња предузећа, које ова европска институција спроводи у Србији (Advice for small business, ENEF i SME Competitiveness program).

РАРС - Током 2021. године успоставили смо сарадњу са Развојном агенцијом Републике Српске - РАРС, у циљу повезивања привреде, размене знања и искустава, заједничке организације догађаја и заједничког учешћа на међународним и ЕУ пројектима.

АХК – Од свог оснивања, Развојна агенција Војводине је члан Немачко-српске привредне коморе - АХК. Заједничке активности имају за циљ повезивање привредника Војводине и немачких компанија. Радимо на проналажењу добављача из Војводине за немачке инвеститоре који послују у Србији, организујемо догађаје са циљем представљања програма подршке привреди које спроводи Покрајинска влада за чланове АХК, те учествујемо у радним групама које је комора формирала (радна група "Зелена економија" и "Добављачки ланци у Србији").

ГИЗ - Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ је традиционални партнер Развојне агенције Војводине, који тренутно пружа саветодавну подршку у изради и координацији Плана развоја АП Војводине за период 2022 - 2030. године.

Наш тим

Сектор за инвестиције

Сектор за промоцију

Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику

Сектор за међународне и фондове РС

Сектор за опште послове