Развојна Агенција Војводине

Развојна агенција Војводине – РАВ је основана је под окриљем Покрајинске владе, са циљем да пружа подршку спровођењу развојне, пољопривредне и политике руралног развоја Војводине.

Наш посао је да подстичемо прилив страних и домаћих инвестиција и пружамо професионалне услуге компанијама које инвестирају у Војводину, да анализирамо привредне потенцијале и постојеће ресурсе, да креирамо предлог мера за подршку развоја привреде, пољопривреде, енергетике, туризма и руралног развоја - са посебним акцентом на иновације и технолошки развој.

Лидер у економском развоју

'' Наша визија је да Војводина постане примарна инвестициона локација и лидер економског развоја Југоисточне Европе. ''

РАВ Тим

Активности спроводимо кроз четири сектора:

 • Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику
 • Кроз социо-економска истраживања, студије и анализе постојећих ресурса и економских потенцијала, овај сектор обезбеђује инпуте неопходне за дефинисање мера Покрајинске владе за развој економије, пољопривреде, енергетике, туризма и руралних делова Војводине.

 • Сектор за подршку инвестиција
 • Овај сектор пружа стручну саветодавну подршку постојећим и потенцијалним домаћим и страним инвеститорима, тражи нове инвеститоре, даје подршку пословним инкубаторима и ради на подизању капацитета за привлачење нових инвестиција на локалном нивоу, пре свега кроз едукацију локалних самоуправа.

 • Сектор за међународне и домаће фондове у функцији развоја Војводине
 • Координира расподелу буџетских субвенција на локалном, регионалном и националном нивоу како би се оне што ефикасније користиле. Прати и проналази сва расположива финансијска средства из доступних међународних фондова.

 • Сектор за промоцију.
 • Промовише Војводину као идеалну инвестициону локацију, све њене постојеће ресурсе и потенцијале са циљем да је стави у фокус страним и домаћим инвеститорима и да њене вредности и потенцијали буду што боље позиционирани на великој инвестиционој мапи Европе, па и света.

Наше услуге

 1. Подршка инвестицијама
  • Развојна агенција Војводине (РАВ) је место за сва ваша питања у вези са инвестиционим процесом. Блиско сарађујемо са државним, покрајинским и локалним институцијама власти, а наша мрежа локалних партнера обухвата приватни сектор, академске институције, домаће и стране пословне асоцијације и удружења, дипломатска представништва.
  • Креираћемо детаљан извештај на основу вашег захтева о пословној клими, оперативним трошковима, подстицајима, пореским, царинским и процедурама рада, доступној радној снази, логистици итд.
  • Помоћи ћемо вам да пронађете најбољу локацију за ваш бизнис. Располажемо најпотпунијом базом гринфилд и браунфилд локација на територији Војводине.
  • Повезаћемо вас са потенцијалним локалним добављачима, компанијама заинтересованим за заједничка улагања, стратешка партнерства, учешћа у капиталу...
  • Организоваћемо ваше посете локацијама, разговоре са представницима локалних самоуправа, власницима приватне имовине и локалних компанија.
  • Помоћи ћемо вам да прођете кроз административне процедуре и поступак добијења свих потребних дозвола.
  • Бићемо уз вас и након што у Војводини свој бизнис „поставите на ноге“ и почнете да радите. Остаћемо ваш партнер све док послујете у Војводини.
 2. Програми финансирања
  • Информације о расположивим субвенцијама на нивоу покрајине, републике и о условима за њихово добијање
  • Информације о тренутно актуелним конкурсима ЕУ.
 3. Програми едукације за војвођанске локалне самоуправе.
 4. Подршка пословним инкубаторима у Војводини.
 5. Подршка домаћем извозу.
  • Помоћ у организацији заједничких наступа домаћих компанија пред страним инвеститорима (сајмови, конференције...).

Наш тим

Сектор за инвестиције

Владимир Павлов

Сарадник за домаће инвестиције, едукацију и подршку пословним инкубаторима

vladimir.pavlov@rav.org.rs

Сектор за промоцију

Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику

Сектор за међународне и фондове РС

Биљана Врзић

Руководилац сектора

biljana.vrzic@rav.org.rs

Сектор за опште послове