Мера за подизање ликвидности учесника на тржишту путем докапитализације

 

Влада Републике Србије усвојила је на седници одржаној 22. октобра Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованих епидемијом заразне болести kовид 19.

Имајући у виду економску неизвесност узроковану пандемијом заразне болести, држава мора да поседује одговарајуће механизме за благовремено деловање у циљу очувања економске стабилности и одржавања привредних активности, наводи на сајту Владе.

Овом уредбом ближе се уређују услови и критеријуми за оцену усклађености државне помоћи која се додељује ради подизања ликвидности кроз докапитализацију учесника на тржишту, а који се суочавају са финансијским потешкоћама због епидемије.

Мера је превасходно намењена подизању ликвидности учесника на тржишту путем докапитализације, као једним од инструмената државне помоћи.

Погледајте Уредбу на сајту Владе РС.