JAВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ АНАЛИЗА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ОСНОВНИХ ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА