КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ, ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ С ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ