Обновљиви извори енергије

Војводина је регион са значајним природним потенцијалом у области обновљивих извора енергије, а национална енергетска политика позива на повећано коришћење обновљивих извора како би се задовољиле растуће потребе за електричном енергијом.

Кључне карактеристике:

  • Добар регулаторни оквир: фид-ин тарифе, привилеговани произвођачи електричне енергије
  • Лак приступ сировинској бази
  • 1.6 милиона ха обрадиве земље
  • Идеална локација за ветропаркове – просечно 6.27 м/с
  • 20-30% већа инсолација сунца од европског просека
  • Потенцијал за мале хидроелектране – око 20.2 МW
  • Фид-ин тарифе за повлашћене произвођаче електричне енергије, као инструмент политике, обавезује комунална предузећа да купују електричну енергију од произвођача обновљиве енергије - по дефинисаних стопама и у гарантном року времена.

Биомаса

Највећа количина биљног отпада у Војводини долази од пољопривредне производње. Традиционално, пољопривреда у Војводини је увек била значајан део домаће привреде и генератор добрих резултата због обиља плодног пољопривредног земљишта, које чине 84% њене територије. Од 1.790,000 хектара пољопривредног земљишта у Војводини, 1,580.000 хектара представља обрадиво земљиште. Најважнији усеви чији остаци се могу користити за коришћење енергије су: кукуруз, стрњика, соја, уљана репица и сунцокрет. Поред тога, значајан потенцијал чине остаци орезивања воћа и винограда.

У новије време, све више се производе уљарице управо у циљу добијања течне биомасе која се користи као гориво. Војвођански план енергетског биланса предвиђа удео чврсте биомасе, пре свега жетвених остатака, са 35.000 ТЈ топлотне и 360 ГWх електричне енергије годишње.

Енергија ветра

Војводина има довољно потенцијала за постројења ветроелектрана, које би производиле електричну енергију из енергије ветра. Најјачи ветрови идентификовани су у региону Вршачког брега, са просечном годишњом брзином од 6,27 м/с. Остале локације: Панчево, Римски Шанчеви (Нови Сад), Банатски Карловац, Кикинда, Суботица, Кањижа, Апатин, Сомбор, Сремска Митровица, област Фрушке Горе (Ириг, Инђија итд.), регион од Панчева до Фрушке горе.

Соларна енергија

Војводина има значајне потенцијале у соларној и енергији ветра. Најниже измерене вредности у Србији су сличне онима највиших измерених у Аустрији и Немачкој, које су водеће земље у коришћењу соларне енергије. Осим тога, имамо 267 сунчаних дана, а просечна исолација је 1000 kWh/m2.

Хидроенергија

Потенцијали малих хидроелектрана у Војводини процењују се на око 20,2 МW, са годишњом производњом од 90.730.000 кWх на 12 локалитета са 26 агрегата. Најперспективнији локалитети (мале хидроелектране), су брана на реци Тиси код Новог Бечеја (9,8 МW) и Канал ДТД у Новом Саду, Врбасу, Бечеју и Кајтасову (укупно 5,69 МW).