Агробизнис

Војводина је традиционално пољопривредни регион са више од милион и по хектара обрадиве земље. Због обиља плодног пољопривредног земљишта које покрива 90% њене територије, пољопривреда је важан део локалне економије, континуирано привлачи и интерес страних компанија у сектору пољопривреде, а посебно у сектору хране и пића.

Кључне карактеристике:

 • Плодна земља: 1,8 милиона ха - 90% њене територије
 • Најнижа употреба ђубрива и пестицида у Европи
 • Високо квалитетна сировинска база и оптимални климатски услови
 • Велики потенцијал у органској производњи - закон забрањује производњу и трговину ГМ производа
 • Дуга пољопривредна традиција и искуство
 • Стални пораст удела извоза
 • Број 1. сектор: 79 компанија, три милијарде евра инвестиција, 12.200 запослених
 • 128.465 газдинстава, просечне површине12.3 ха

Велика сировинска база

 • Земљиште - 84% њене територије чини плодно пољопривредно земљиште
 • Вода - 1400 км дуга мрежа пловних канала и река; један од највећих хидролошких чворова у Европи; систем за наводњавање укупне дужине од 0,5 милиона хектара
 • Клима - Умерена континентална, идеална за примарну пољопривредну производњу
 • Производња сировина - Топ 5 приноса у Војводини: кукуруз, пшеница, сунцокрет, соја, шећер; кукуруз (40% обрадивих површина и 3,5 милиона тона приноса) је највећи извозни производ
  • Поврће – све врсте производње из врта и са поља
  • Воће – око 29. 000 ха; просечан принос 210.000 т воћа; 90.000 т грожђа
  • Стока – говеда (холштајн-фризијска, европска црно-бела, сименталке), свињетина (шведски, дански, холандски ландрас, јоркширска велика бела), овце, живина
Agro_SupliersDay_SRB_cir

Систем подршке:

Образовање

 • Универзитет у Новом Саду
 • Пољопривредни факултет Нови Сад
 • Технолошки факултет Нови Сад
 • Пољопривредни факултет Земун
 • Универзитет у Београду
 • Факултет за биофарминг Бачкa Тополa

Подршка иновацијама

 • Институт за биље и повртарство, Нови Сад
 • Ветеринарски институт Нови Сад
 • Институт за прехрамбене технологије, Нови Сад
 • Институт за кукуруз Земун Поље
 • Институт за сточарство Београд
 • Институт за хигијену и технологију меса Београд

Примери добре праксе: