Кључни Сектори

Сектори са најбољом праксом и највећим потенцијалом

Аутомобилска индустрија

Оптималан однос трошкова рада, продуктивности и квалитета радне снаге, заједно са брзом и ефикасном везом са мрежом паневропских саобраћајница, довели су до тога да многи произвођачи компоненти и система препознају Војводину као све већи и значајнији центар за пратећу аутомобилску индустрију у Европи.

Кључне карактеристике:

 • Идеална географска локација за "Тачно-на-Време" моделе производње
 • Близина водећих произвођача аутомобила
 • Приступ врхунским ОЕМ-овима - радијус од 1.250 км
 • Конкурентни оперативни трошкови
 • Најсавременије техничко образовање и високо квалификована радна снага
 • Дугогодишња традиција у висококвалитетним производним стандардима

Агробизнис

Војводина има све што је потребно да у њој произведете врхунске прехрамбене производе и пласирате их на друга тржишта.

Кључне карактеристике:

 • Велико плодно земљиште: 1,5 мил хектара - 84% територије
 • Најнижа употреба ђубрива и пестицида у Европи
 • Висококвалитетна база ресурса, оптимални климатски услови
 • Органски производни потенцијал
 • Дугогодишње искуство
 • Тренд раста учешћа у извозу (повећање од 10,9% у односу на 2012. годину)
 • Број 1 сектор по броју страних компанија, обиму инвестиција и броју радника

ИТ

Из године у годину, регион Војводине привлачи све више ИТ компанија и постаје синоним за поуздану, квалитетну и економичну алтернативу развијенијим тржиштима.

Кључне карактеристике:

 • Софистицирана решења уз мање трошкове
 • Искусни ИТ инжењери
 • Раст броја ИТ студената
 • Сектор који је остао отпоран на глобалну рецесију
 • Јака институционална подршка за истраживање и развој
 • Одлична подршка кроз ИТ оријентисане пословне инкубаторе
 

Обнољиви извори енергије

Војводина је регион са богатим потенцијалом у обновљивим изворима енергије. Као резултат националне енергетске политике која позива на повећану употребу обновљивих извора и испуњење директива ЕУ, сектор обновљивих извора енергије у Војводини тек добија на замаху.

Биомаса

 • 1,6 ха обрадивог земљишта које покрива целокупан ланац вредности
 • Једноставан приступ сировинској бази – логистички дистрибутивни центар за биомасу у Апатину
 • Велике инвестиционе могућности за софистициране произвођаче котлова на биомасу

Енергија ветра

 • Велики број локација за ветроелектране
 • Просечна годишња брзина ветра од 6,27 м/с
 • Значајан потенцијал соларне енергије, са 20-30% већим интензитетом инсолације од европског просека
 • 267 сунчаних дана годишње са просечном инсолацијом од 1000 kvh/m2.

Хидроенергија

 • Процењени потенцијал малих хидроелектрана на око 20,2 MV
 • Годишња производња 90.730.000 kVh на 12 локација са 26 генератора