Остали конкурси

November 5, 2021

Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2

October 12, 2021

Конкурс за доделу средстава Покрајинског завода за равноправност полова удружењима грађана за област равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у АП Војводини у 2021. години

October 11, 2021

ЈАВНИ КОНКУРС – „Родна равноправност јавних политика за развој Републике Србије” за програме у области унапређења родне равноправности у Републици Србији.

October 11, 2021

Конкурс за доделу бесповратних финансијских средстава за реализацију активности удружења грађана са територије АП Војводине у чијем су делокругу пољопривредна активност и рурални развој