Какву помоћ Европска банка за обнову и развој пружа малим и средњим предузећима

 

Презентација саветодавних и финансијских програма Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у организацији Развојне агенције Војводине одржана је 27. фебруара у Новом Саду.

Представницима домаћих малих и средњих предузећа (МСП) програме помоћи представили су Милена Благојевић, Горан Радојевић и Митар Дамјановић из ЕБРД, Александар Ковачевић, Банка Интеза, менаџер за МСП, као и Милан Угрен, Уникредит Банк, Регионални директор за пословање са средњим привредним друштвима у региону Војводине. Домаћини овог информативног скупа били су Никола Жежељ, директор РАВ-а, те Биљана Врзић, директорица Сектора за међународне и фондове Републике Србије РАВ-а, чије су активности и усмерене на прикупљање и пружање информација компанијама о расположивим домаћим и међународним фондовима и проналажење најбољих решења за финансирање њихових пројеката.

Овде ћемо вам укратко пренети шта су наши гости рекли и подсетити на то какву врсту помоћи можете да тражите од ЕБРД, која реализују овакве програме кроз банке Интеза и УниКредит.

Саветодавни програм ЕБРД

Европска банка за обнову и развој подршку предузећима пружа на два начина:

1. Пословно саветовање - домаћи консултанти

2. Експертиза у индустрији - међународни експерти

Области у којима се та помоћ пружа су стратешко планирање, производња и процеси, маркетинг и продаја, организација и људски ресурси, управљање квалитетом, заштита животне средине, ефикасније коришћење извора финансирања, унапређење финансијског извештавања.

Критеријуми за учешће су да је предузеће већински домаће, да има до 500 запослених, до 50 милиона евра годишњег промета, и да су старија од две године. Максимална вредност пројекта са домаћим консултатима је 10,000 евра, док са међународним експертима вредност иде и до 40,000 евра.

До сада је кроз пројекат подршке МСП у Србији подржано више од 900 предузећа (у просеку 80 пројеката годишње), а извори финансирања су регионални и национални ЕУ ИПА фондови Европске уније у сарадњи са Министарством привреде Србије, као и билатерални донатори (програм Жене у бизнису).

Програм за повећање конкурентности малих и средњих предузећа

Спроводи се тренутно кроз две банке у Србији и подразумева кредитне линије намењене сектору МСП, које су подржане од стране ЕУ.

Кроз ове кредитне линије пружају се финансијска средства, грантови (15%) и техничка помоћ, а корисници су МСП која запошљавају мање од 250 радника и чији годишњи промет не прелази износ од 50 милиона евра (или еквивалент) и/или годишњи биланс стања не прелази 43 милиона евра (или еквивалент).

Пројекти који ће бити финансирани кредитима из ове кредитне линије су инвестиције у индустријске објекте, опрему, инвестиције у софтвер, побољшање управљачких система предузећа и општа надоградња и модернизација, под условом и са циљем повећане усклађености са једном или више Директива Европске Уније на пољу заштите околине, безбедности радника и безбедности и квалитета производа. Максималан износ кредита је 1.000.000 ева са роком до седам година.

У циљу успешне реализације појединачних пројеката, ЕБРД је обезбедио свим потенцијалним корисницима ове кредитне линије бесплатну консултантску помоћ од стране експерата из ове области. Клијенти имају право на исплату бесповратних средстава (грант) у висини од 15% кредита (или инвестиције умањене за ПДВ) од стране ЕБРД након успешне реализације пројекта.

Информација више, контакт

Све у вези са критеријумима за добијање ЕБРД помоћи и процесу пријављивања можете потражити на:

сајту ЕБРД или контактирајте

Горана Радојевића (за стране пројекте) radojevg@ebrd.com

Милену Благојевић (домаћи пројекти) BlagojeM@ebrd.com

На сајту Банка Интеза

На сајту УниКредит Банк

Наравно, подсећамо вас да је РАВ ту за сва ваша питања у вези са врстама помоћи које можете добити кроз домаће или међународне фондове.

На страници ЈАВНИ ПОЗИВИ И КОНКУРСИ на нашем сајту можете добити све релевантне информације као и саветодавну подршку, а можете се пријавити се на њузлетер, уколико желите мејлом редовно да добијате информације о новим субвенцијама, повољним кредитима и међународним програмима.