Како и од када користити олакшице за привреду

 

Олакшице за привреду доступне су од понедељка, 13. марта.

Након низа економских мера за подршку привреди, Влада Републике Србије донела је и Уредбу о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору, док су Министарство финансија и Привредна комора Србије припремили и Упутство за примену ове Уредбе.

Како се наводи у овом Упутству, корисници мера су:

- резидентна правна лица

- резидентни предузетници (предузетници, предузетници паушалци, предузетници пољопривредници и предузетници друга лица, у смислу закона који уређује порез на доходак грађана),

- огранци страних правних лица и представништва страних правних лица.

Мере су намењене привредним субјектима регистрованим у Републици Србији (који нису део финансијског сектора, нити корисници јавних средстава), под условом да почев од 15. марта па до дана ступања на снагу Уредбе, нису смањивали број запослених за више од 10%. Овде се не рачунају запослени који су имали закључен уговор о раду на одређено време који се завршава у периоду од 15.марта, па до дана ступања на снагу Уредбе.

Комплетно упуство за коришћење мера можете скинути овде.

Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору налази се на овом линку.

Програм подршке Фонда за развој

Влада Републике Србије на предлог Министарства привреде усвојила је Програм финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID – 19.

Реализација Програма вршиће се преко Фонда за развој Републике Србије све док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 10. децембра 2020. године.

За релизацију Програма издвојено је 24 000 000 000 динара.

Право на коришћење средстава имају предузетници, задруге, микро, мала и средња привредна друштва која су у већинском приватном или задружном власништву и која обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност.

Средства по овом Програму не могу се користити за:

• организовање игара на срећу, лутрије и сличне делатности;

• промет нафте и нафтних деривата;

• производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународоним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним.

Кредит се може одобрити и ако је у званичним финансијским извештајима привредног субјекта за једну од последње две године, исказан нето губитак али је остварен пословни добитак.

Услове за добијање кредита и остале детаље можете пронажи на сајту Фонда за развој Републике Србије.