Јединице локалне самоуправе

Истекли конкурси

2021

Институција: Европска унија и Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге ("UNOPS")
Назив: Јавни позив локалним самоуправама за подношење предлога пројеката социјалног становања и активне инклузије осетљивих група
Рок: 01. 02. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Уједињене нације за развој, Министарство заштите животне средине у сарадњи са Глобалним фондом за животну средину (ГЕФ),
Назив: Јавни позив у форми изазова за прикупљање предлога иновативних и исплативих пројеката, пословних модела и техничких решења за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште, на нивоу локалних заједница, применом принципа циркуларне економије.
Рок: 01. 02. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања Републике Србије
Назив: ГРАДОВИ У ФОКУСУ 2021
Рок: 01. 02. 2021.
Опис програма: Предмет конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које се реализују на територији одабране ЈЛС. Конкурс је отворен за ЈЛС у Републици Србији (град или општина).
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Назив: Конкурси Управе за капитална улагања
Рок: 04. 02. 2021.
Опис програма:
- Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског разв
- Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
- Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
- Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
- Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите водаПогледајте конкурс
Институција: Министарство државне управе и локалне самоуправе РС
Назив: БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 04. 02. 2021.
Опис програма: Јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2020.години
и
Јавни позив за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
Погледајте конкурс
Институција: Министарство привреде
Назив: Јавни позив за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2021. годину
Рок: 04. 02. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Назив: Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини у 2021. години
Рок: 01. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Назив: Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини
Рок: 01. 07. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Назив: Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини
Рок: 01. 07. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство заштите животне средине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСКТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 16. 02. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство заштите животне средине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2021. ГОДИНИ
Рок: 16. 02. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство заштите животне средине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У СРБИЈИ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2021. ГОДИНИ
Рок: 16. 02. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство омладине и спорта
Назив: Јавни Конкурс За Подршку Јединицама Локалне Самоуправе У Спровођењу Омладинске Политике На Локалном Нивоу
Рок: 18. 02. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство државне управе и локалне самоуправе
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОДРШКЕ ПРИЛИКОМ УСПОСТАВЉАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА
Рок: 02. 03. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Рок: 27. 03. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној Покрајини Војводини за суфинансирање израде пројектно-техничке документације
Рок: 27. 03. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА У 2021. ГОДИНИ
Рок: 12. 04. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈУ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ИНОВАЦИЈА И ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Рок: 30. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Рок: 30. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
Назив: Конкурси ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ-шест конкурса
Рок: 26. 04. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРC за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације за Пројекте у области управљањa комуналним отпадним водама на територији Аутономне покрајине Војводине
Рок: 27. 04. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ у сарадњи са EUROPEAN ENTERPRISE PROMOTION AWARDS (EEPA)
Назив: Такмичење за најбољу идеју у области промоције предузетништва
Рок: 16. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Назив: Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања
Рок: 25. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ШТЕДЉИВЕ РАСВЕТЕ
Рок: 21. 04. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за пољопривредно земљиште
Назив: Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2021.
Рок: 24. 05. 2021.
Опис програма: 1)комасацијa (геодетско-технички радови и инвестициони радови)
2)набавка нове опреме за наводњавање
3)ископ/бушење бунара у функцији наводњавања
4)стављање у функцију пољопривредне производње напуштеног пољопривредног земљишта у складу са наменом
Погледајте конкурс
Институција: Стална конференција градова и општина СКГО и ГИЗ
Назив: Јавни позив за подношење предлога пројеката – Иницијатива за инклузију 3
Рок: 05. 05. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за финансије
Назив: Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2021. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније
Рок: 15. 09. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство за бригу о селу
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗАДРУГАМА 2021.
Рок: 24. 05. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство рударства и енергетике
Назив: Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП 2/21
Рок: 21. 05. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања Републике Србије
Назив: Конкурс за Престоницу културе Србије 2023
Рок: 02. 09. 2021.
Опис програма: Конкурс је отворен за ЈЛС у Републици Србији, осим за градове Београд и Нови Сад. Пријаве ће се подносити од 02.августа до 02.септембра 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство заштите животне средине
Назив: Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години Министарство заштите животне средине
Рок: 27. 05. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије
Назив: Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и/или интерно расељених лица на њиховој територији, кроз куповину сеоских кућа са окућницом
Рок: 08. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Програм Уједињених нација за развој (УНДП)
Назив: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)
Рок: 21. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство заштите животне средине
Назив: Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021. години
Рок: 22. 06. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Канцеларија Савета Европе у Београду
Назив: Јавни позив за доделу бесповратне финансијске помоћи (грантова) за 50 градова, општина и градских општина
Рок: 17. 07. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАДУ РЕГИОНАЛНИХ ИНОВАЦИОНИХ СТАРТАП И СМАРТ СИТИ ЦЕНТАРА
Рок: 31. 12. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања
Назив: Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре у 2021. години
Рок: 09. 08. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊУ ИНОВАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Рок: 31. 12. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство за бригу о селу
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ МИНИБУСЕВА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕВОЗА СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Рок: 03. 09. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство за бригу о селу
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПОД НАЗИВОМ „МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА“
Рок: 03. 09. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство рударства и енергетике
Назив: Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације породичних кућа који спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине
Рок: 01. 10. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за здравство
Назив: Jавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2021. години
Рок: 31. 12. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021‒2024. године
Рок: 15. 10. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Назив: Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, за суфинансирање израде планске документације
Рок: 26. 10. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ САВЕТА
Рок: 16. 10. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Европска унија и Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге ("UNOPS")
Назив: Други јавни позив локалним самоуправама за подношење предлога пројеката социјалног становања и активне инклузије осетљивих група
Рок: 15. 11. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински завод за равноправност полова
Назив: Конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова за 2021. годину
Рок: 05. 11. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ
Рок: 15. 11. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УГРАДЊЕ КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Рок: 12. 11. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2
Рок: 24. 11. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив: Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2021. години, за израду пројектно-техничке документације и реализацију пројектних активности на решавању проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине
Рок: 22. 11. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2021. ГОДИНУ
Рок: 27. 11. 2021.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Рок: 15. 12. 2021.
Погледајте конкурс

2020

Институција: Развојна агенција Србије
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ И ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА НА РЕГИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ – до утрошка средстава
Рок: 31. 12. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија
Назив: Други позив за достављање предлога пројеката у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020.
Рок: 21. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство културе и информисања
Назив: ГРАДОВИ У ФОКУСУ 2020
Рок: 18. 01. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија
Назив: ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ ЗА 2020.ГОД – ЕВРОПСКО СЕЋАЊЕ
Рок: 04. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија
Назив: ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ ЗА 2020.ГОД- БРАТИМЉЕЊЕ ГРАДОВА
Рок: 04. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија
Назив: ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ ЗА 2020.ГОД – МРЕЖЕ ГРАДОВА
Рок: 03. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија
Назив: ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ ЗА 2020.ГОД – ПРОЈЕКТИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
Рок: 01. 09. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Назив: КОНКУРСИ УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ
Рок: 24. 01. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА И ТРАНСФЕРА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 30. 06. 2020.
Опис програма: Рок за пријаву за тачку а,б.в је 31.03.2020.године
Погледајте конкурс
Институција: Министарсто привреде
Назив: Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2020. годину
Рок: 27. 01. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Ministarstvo privrede
Назив: Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2020. godinu
Рок: 27. 01. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ – ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЗА УСТАНОВЕ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА СА ТЕРИТОРИЈЕ АПВ У 2020.ГОДИНИ
Рок: 21. 01. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Рок: 28. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за здравство
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ХИТНИХ КАПИТАЛНИХ ПОПРАВКИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 15. 12. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Развојни фонд Војводине
Назив: КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНE КРЕДИТE ЗА ПРЕДФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА СУФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И БИЛАТЕРАЛНИХ ДОНАТОРА
Рок: 31. 12. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЕЛУ ДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Рок: 18. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ ОПШТИНСКУ/ГРАДСКУ УПРАВУ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 18. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Назив: Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводину у 2020. години
Рок: 30. 09. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКAТА ШТЕДЉИВE РАСВЕТE
Рок: 20. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020.ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Рок: 10. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: Конкурс за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине
Рок: 28. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНТЕНЗИВИРАЊА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈИМ РАСПОЛАЖУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ, СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ И ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЈЕ ОБРАЗУЈУ УЧЕНИКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ ‒ ПУТЕМ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ
Рок: 28. 02. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) у оквиру спровођења Програма који финансира Европска унија
Назив: Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање израде пројектно-техничке документације за уређење и изградњу комуналне инфраструктуре у ромским подстандардним насељима
Рок: 05. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за здравство
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 30. 11. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 09. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ КОД ПОСТУПАКА КОМАСАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок: 23. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. годин
Рок: 09. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2020. години
Рок: 09. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС о додели средстава за СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ у 2020. години
Рок: 09. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години
Рок: 09. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Рок: 06. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 30. 11. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Национална служба за запошљавање
Назив: Конкруси Националне службе за запошљавање
Рок: 30. 11. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА У 2020. ГОДИНИ
Рок: 13. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство заштите животне средине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Рок: 21. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ПЛАНОВА РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ – ДРУГИ ПОЗИВ
Рок: 25. 03. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство привреде РС и European Enterprise Promotion Awards (EEPA)
Назив: Такмичење за најбољу идеју у области промоције предузетништва
Рок: 20. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Рок: 25. 08. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈУ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ИНОВАЦИЈА И ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Рок: 25. 08. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020.ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА ЈЕИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Рок: 19. 06. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија - EACEA
Назив: Town Twinning 2020 – Round 2
Рок: 01. 09. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија - EACEA
Назив: Networks of Towns 2020 – Round 2
Рок: 01. 09. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство омладине и спорта
Назив: Изградња спортских објеката за потребе особа са инвалидитетом и прилагођавање постојећих спортских објеката потребама особама са инвалидитетом
Рок: 31. 08. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство омладине и спорта
Назив: Изградња, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије
Рок: 31. 08. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство омладине и спорта
Назив: Годишњи програми односно пројекти у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије
Рок: 31. 08. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: Програм подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије
Рок: 31. 12. 2020.
Опис програма: Рок за подношење пријава је од дана објављивања конкурса до утрошка средстава опредељених Програмом.


Погледајте конкурс
Институција: Амбасада Републике Чешке
Назив: Позив за подношење предлога малих локалних пројеката у 2021. години
Рок: 30. 09. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство рударства и енергетике
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КАНДИДОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ФИНАНСИРАЊА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КАО И ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА, ЈП 1/20-21
Рок: 12. 11. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Пoкрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок: 11. 12. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Рок: 10. 12. 2020.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2020
Рок: 23. 12. 2020.
Погледајте конкурс

2019

Институција: Министарство културе и информисања
Назив: КОНКУРС – ГРАДОВИ У ФОКУСУ 2019.
Рок: 18. 01. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Развојни фонд Војводине
Назив: КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ПРЕДФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА СУФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И БИЛАТЕРАЛНИХ ДОНАТОРА
Рок: 31. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Рок: 30. 01. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈВА
Рок: 30. 01. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА
Рок: 30. 01. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ И ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Рок: 30. 01. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Рок: 30. 01. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ЗАШТИТА ВОДА
Рок: 30. 01. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Национална служба за запошљавање
Назив: ИНФОРМАЦИЈЕ О УЧЕШЋУ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМАМА ИЛИ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2019. ГОДИНИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА
Рок: 20. 02. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Стална конференција градова и општина
Назив: ДРУГИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА
Рок: 21. 02. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство привреде РС
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКТА ЗА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок: 11. 02. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Interreg Danube Transnational Programme
Назив: ТРЕЋИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ДУНАВСКОГ ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА
Рок: 08. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА – ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У АП ВОЈВОДИНИ
Рок: 30. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ У 2019.ГОДИНИ
Рок: 15. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ У 2019. ГОДИИНИ
Рок: 15. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА С ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПРИВОЂЕЊЕ НАМЕНИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ У 2019.ГОДИНИ
Рок: 15. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ КОД ПОСТУПАКА КОМАСАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 22. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ШТЕДЉИВЕ РАСВЕТЕ
Рок: 28. 02. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство заштите животне средине
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА САНАЦИЈЕ И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ НЕСАНИТАРНИХ ГРАДСКИХ (ОПШТИНСКИХ) ДЕПОНИЈА – СМЕТЛИШТА
Рок: 02. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство заштите животне средине
Назив: АВНИ ПОЗИВ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
Рок: 02. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство рударства и енергетике
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ У 2019. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КАО И ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА, ЈП 1/19
Рок: 27. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Рок: 25. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019.ГОДИНИ
Рок: 07. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019.ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Рок: 21. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Стална конференција градова и општина
Назив: УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЕФИКАСНОСТИ И ДЕЛОТВОРНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Рок: 29. 03. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ КОД ПОСТУПАКА КОМАСАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 05. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ у 2019. години
Рок: 23. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УРЕЂЕЊА АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ У 2019.ГОДИНИ
Рок: 23. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019.ГОДИНУ – 1.Пошумљавање – подизање нових шума; 3.Унапређивање расадничке производње
Рок: 30. 08. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019.ГОДИНУ – 2.Унапређивање отворености шума
Рок: 25. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство за спорт и омладину
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Рок: 09. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство заштите животне средине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Рок: 17. 04. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство привреде
Назив: TАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈБОЉУ ИДЕЈУ У ОБЛАСТИ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Рок: 03. 06. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ САВЕТА
Рок: 31. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и щумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У 2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Рок: 16. 05. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство заштите животне средине
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗЕЛЕНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 17. 05. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Visegrad Fund
Назив: Vusegrad, Visegrad + strategic grants
Рок: 01. 06. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Развојна агенција Србије
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ КОРИСНИЦИМА ПРОЈЕКАТА ИПА ПРОГРАМА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ
Рок: 31. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Interreg-IPA програм прекограничне сарадње
Назив: ТРЕЋИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА IPA HU-SRP
Рок: 30. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Краљевина Норвешка преко Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)
Назив: Норвешка за вас-Подршка почетницима у пословању и постојећим предузећима за развој кроз набавку опреме и увођење услуга
Рок: 15. 08. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Interreg ADRION
Назив: Трећи позив за подношење предлога пројекта у оквиру Јадранско-јонског програма АДРИОН 2014-2020. Приоритена оса број 1-Иновативан И паметан регион
Рок: 12. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Interreg ADRION
Назив: Трећи позив за подношење предлога пројекта у оквиру Јадранско-јонског програма АДРИОН 2014-2020. Приоритена оса број3- повезан регион
Рок: 13. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: SWG RRD (The Standing Working Group for Regional Rural Development)
Назив: Јавни позив у оквиру АБД Грант шеме за подношење предлога пројеката за подршку развоја ланаца вредности традиционалних производа и руралног туризма за кориснике из прекограничних региона Дрина-Тара, Дрина-Сава и Крш.
Рок: 19. 08. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Рок: 31. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за финансије
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ У 2019. ГОДИНИ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Рок: 30. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Назив: Town Twinning 2019 – Round 2
Рок: 02. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Назив: Networks of Towns 2019 – Round 2
Рок: 02. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: хттпс://иновације.гов.рс/програми/програм-подрске-подизању-иновационих-капацитета-јединица-локалне-самоуправе-на-територији-републике-србије/
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊУ ИНОВАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Рок: 31. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство здравља Републике Србије
Назив: Позив за достављање предлога пројеката за доделу грантова за унапређење квалитета за подршку домовима здравља
Рок: 29. 07. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство заштите животне средине
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗЕЛЕНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 19. 07. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сарадњи са Програмом Уједињених нација за животну средину (UN Environment - UNEP)
Назив: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА КОЈЕ ИМАЈУ ПОТЕНЦИЈАЛ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ЗЕЛЕНОГ КЛИМАТСКОГ ФОНДА
Рок: 16. 08. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински Секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: Јавни конкурс за избор ЈЛС и институција у АПВ за израду анализа енергетске ефикасности објеката јавне намене
Рок: 05. 08. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања
Назив: Јавни позив за подношење захтева за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на припрему локалне стратегије руралног развоја у 2019. години.
Рок: 09. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Аустријска агенција за развој (АДА), аустријски Савез градова и градова (Аацт) и КДЗ - Центар за јавно истраживање управе
Назив: BACID Fund Second Cycle, Други позив
Рок: 09. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Назив: КOНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Рок: 15. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Назив: II Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2019. годин
Рок: 17. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Стална конференција градова и општина
Назив: КОКНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА ЗА 30 ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
Рок: 10. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Стална конференција градова и општина
Назив: КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ “ПОДРШКА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ОБЛАСТИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА У РОМСКИМ ПОДСТАНДАРНИМ НАСЕЉИМА”
Рок: 30. 09. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА САРАДЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРИВРЕДЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 30. 11. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА
Рок: 04. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство заштите животне средине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА САНАЦИЈЕ И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА – СМЕТИЛИШТА
Рок: 05. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: II КОНКУРС О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Рок: 11. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: ДРУГИ КОНКУРС О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ НА ТЕМУ ЗАДРУГАРСТВА У 2019.ГОДИНИ
Рок: 18. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПОДРШКЕ ГАСИФИКАЦИЈЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
Рок: 18. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ТЕРИТОРИЈЕ АПВ
Рок: 25. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УНАПРЕЂЕЊА ВОДНОГ САОБРАЋАЈА И РАЗВОЈА ИНТЕРМОДАЛНОГ ТРАНСПОРТА
Рок: 18. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија ((пројекат финансиран кроз COSME)
Назив: Јачање одрживог развоја туризма и капацитета малих и средњих предузећа (МСП) из области туризма путем транснационалних сарадњи и преноса знања
Рок: 24. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО,
Назив: Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма
Рок: 25. 10. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИЗРАДЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕФИКАСНИХ РЕГИОНАЛНИХ И ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
Рок: 01. 11. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА – ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У АПВ
Рок: 01. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство рударства и енергетике
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ У 2019. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КАО И ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА
Рок: 02. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Стална конференција градова и општина
Назив: Јавни позив за подношење пријава за подршку ЛС за успостављање буџетских портала
Рок: 21. 11. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2019. ГОДИНУ
Рок: 11. 12. 2019.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Рок: 13. 12. 2019.
Погледајте конкурс

2018

Институција: Управа за капитална улагања АПВ
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА
Рок: 19. 01. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања АПВ
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Рок: 19. 01. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања АПВ
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
Рок: 19. 01. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања АПВ
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ВОДОСНЕБДЕВАЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА
Рок: 19. 01. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања АПВ
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Рок: 19. 01. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања АПВ
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Рок: 19. 01. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Развојни фонд АПВ д.о.о.
Назив: КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНE КРЕДИТE ЗА ПРЕДФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА СУФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И БИЛАТЕРАЛНИХ ДОНАТОРА
Рок: 31. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: EACEA
Назив: Европа за грађане и грађанке-European remembrance
Рок: 01. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: EACEA
Назив: Европа за грађане и грађанке-Democratic engagement and civic participation
Рок: 01. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Национална служба за запошљавање
Назив: ИНФОРМАЦИЈА О УЧЕШЋУ У СУФИНАСИРАЊУ ПРОГРАМА ИЛИ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 19. 02. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Извршна агенција за образовање, аудио-визуелне уметности и културу (ЕАЦЕА)
Назив: Европа за грађане и грађанке-МРЕЖА ГРАДОВА 2018.
Рок: 01. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Извршна агенција за образовање, аудио-визуелне уметности и културу (ЕАЦЕА)
Назив: Европа за грађане и грађанке-БРАТИМЉЕЊЕ ГРАДОВА 2018.
Рок: 01. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Развојна агенција Србије
Назив: ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ И ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА НА РЕГИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Рок: 31. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Назив: Конкурс за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2018. години
Рок: 01. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Назив: Јавни конкурс за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини
Рок: 28. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство за европске интеграције
Назив: Други јавни позив за прикупљање предлога пројеката у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Србија
Рок: 30. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Назив: Конкурс за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2018. години
Рок: 02. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Назив: Конкурс за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018.години – САЈАМ КУЛТУРЕ
Рок: 02. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Назив: Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години
Рок: 02. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете
Рок: 19. 02. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: ИБРД - ИДА
Назив: SAFE TRUST FUND
Рок: 09. 02. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија
Назив: Иновативне стратегије за балансирање личног живота и рада на радном месту ради усклађивања професионалних и обавеза неге
Рок: 18. 04. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за финансије
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ У 2018.ГОДИНИ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Рок: 20. 04. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Национална служба за запошљавање
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 02. 04. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Национална служба за запошљавање
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 02. 04. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА РАСПОДЕЛУ ДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Рок: 15. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за образовање, прописе,управу и националне мањине – националне заједнице
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА УСТАНОВА ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА, УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Рок: 02. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство привреде
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Рок: 20. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ у 2018. години
Рок: 28. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА С ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПРИВОЂЕЊЕ НАМЕНИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018.ГОДИНИ
Рок: 28. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УРЕЂЕЊА АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 28. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински сектретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018.ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Рок: 30. 03. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински сектретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА
Рок: 10. 04. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински сектретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АПВ У 2018. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Рок: 26. 04. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрaјински секретaријaт зa спорт и омлaдину
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ ОСНИВАЊА И ОСНАЖИВАЊА РАДА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Рок: 30. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински сектретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Рок: 18. 04. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија
Назив: ДРУГИ ПОЗИВ ИНТЕРРЕГ ИПА ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ХРВАТСКА –СРБИЈА 2014-2020
Рок: 05. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018.ГОДИНИ
Рок: 30. 04. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство привреде
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ УНАПРЕЂЕЊА ЛОКАЛНЕ И РЕГИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ГРАДИМО ЗАЈЕДНО
Рок: 07. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
Рок: 30. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ КОД ПОСТУПАКА КОМАСАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 15. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РС
Рок: 10. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У 2018. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Рок: 15. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство омладине и спорта
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Рок: 15. 05. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018.ГОДИНУ- тачка1.Пошумљавање – подизање нових шума и тачка 3.Унапређивање расадничке производње 31.08.2018.
Рок: 31. 08. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018.ГОДИНУ – тачка 2.Изградња шумских путева
Рок: 15. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство рударства и енергетике
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ У 2018. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,ЈП 1/18
Рок: 04. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Стална конференција градова и општина (СКГО)
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
Рок: 15. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ
Рок: 12. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ОТВАРАЊУ РЕГИОНАЛНИХ ИНОВАЦИОНИХ СТАРТАП ЦЕНТАРА
Рок: 31. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДНИХ И УПРАВЉАЧКИХ КАПАЦИТЕТА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, 2018.ГОДИНА
Рок: 20. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИЗРАДЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕФИКАСНИХ РЕГИОНАЛНИХ И ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
Рок: 15. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА И РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА ИЗ ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА
Рок: 03. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА – ДДРУГИ ПОЗИВ
Рок: 28. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: УСАИД
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА УЧЕШЋЕ НА УСАИД ПРОЈЕКТУ ЗА ОДГОВОРНУ ВЛАСТ
Рок: 29. 06. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
Рок: 04. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Рок: 04. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Рок: 04. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА
Рок: 04. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА
Рок: 04. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Назив: NETWORKS OF TOWNS 2018 – ROUND 2
Рок: 03. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Европска комисија EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Назив: TOWN TWINNING 2018 – ROUND 2
Рок: 03. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за образовање, прописе,управу и националне мањине – националне заједнице
Назив: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА УСТАНОВА ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА, УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Рок: 18. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Назив: КОНКУРС О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ у 2018. години
Рок: 18. 07. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 06. 08. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ
Рок: 20. 08. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за финансије
Назив: ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ У 2018.ГОДИНИ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Рок: 15. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – СТАЈАЛИШТА
Рок: 17. 08. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство омладине и спорта
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА РАДИ УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ/ПРОЈЕКТУ:ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ “ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО”.
Рок: 07. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Назив: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ ОСНИВАЊА И ОНАЖИВАЊА РАДА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
Рок: 31. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ ЧЕШКЕ У БЕОГРАДУ
Назив: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ
Рок: 30. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински сектретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ АНАЛИЗА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ОСНОВНИХ ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Рок: 21. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински сектретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА
Рок: 28. 09. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарству државне управе и локалне самоуправе
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОДРШКЕ ПРИЛИКОМ УСПОСТАВЉАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА
Рок: 22. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у сарадњи са RECAN – фондом за рециклажу лименки и Покретом горана Војводине
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву и учешће у реализацији програма под називом: „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“ за школску 2018/2019. годину
Рок: 31. 10. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Назив: JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У СВОЈИНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Рок: 20. 11. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ЗОНЕ ШКОЛЕ, БРЗИНСКИ ДИСПЛЕЈИ И СЕМАФОРИ
Рок: 16. 11. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УГРАДЊE КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
Рок: 16. 11. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Назив: JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Рок: 16. 11. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Краљевина Норвешке
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ЗА ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ
Рок: 24. 12. 2018.
Погледајте конкурс
Институција: Краљевина Норвешке
Назив: ЈАВНИ ПОЗИВ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРУЧНИХ ОБУКА У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОВИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Рок: 20. 12. 2018.
Погледајте конкурс

2017

Институција: Развојни фонд АПВ
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТА НА ИМЕ ПРЕДФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА СУФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И БИЛАТЕРАЛНИХ ДОНАТОРА
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У 2017. ГОДИНИ
Назив: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У 2017. ГОДИНИ
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс
Институција: Развојни фонд АПВ
Назив: КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОПРЕМАЊЕ РАДНИХ, ПОСЛОВНИХ И АГРОИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА КРОЗ СУФИНАНСИРАЊЕ СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
Рок: 31. 12. 2017.
Погледајте конкурс