Јавне консултације на анализу стања у поступку израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030.

 

У току је израда Плана развоја АП Војводине 2022 – 2030. године, чији је носилац Покрајинска влада, односно Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а координатор израде је Развојна агенција Војводине (РАВ).

Први корак у процесу израде Плана развоја је анализа тренутног стања у области друштвеног и економског развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Јавне консултације се покрећу како би се проверило реално стање у односу на показатеље који су били предмет анализе.

Пожељно је да се у консултације укључе државни и покрајински органи, органи локалних самоуправа, представници удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, представници економско – социјалних партнера, као и представници привредних субјеката и друге заинтересоване стране.

Развојна агенција Војводине позива све заинтересоване да се укључе у јавне консултације и да из угла својих искустава и експертиза дају инпуте који ће помоћи да План развоја АПВ буде свеобухватан и одржив, јер се тиче свих грађана/ки и институција АП Војводине и основа је за планове развоја свих заинтересованих страна.

Писани коментари ће се прикупљати на новом сајту План развоја АП Војводине 2022 – 2030, где ће у десном менију од 25. октобра бити отворена опција за остављање коментара.На овом сајту налазе се све информације у вези са израдом Плана, а за додатне информације пишите на и-мејл: info@planrazvojaapv.rs.

Јавне консултације трајаће од 25.октобра до 8. новембра 2021.