Извештај Економског oгледала: ниво дуга, инфлација и трендови на тржишту рада у јуну 2023.

 

Подаци из јунског издања Економског огледала показују да је дуг централног нивоа власти на крају априла 2023. године износио 50,6% пројектованог БДП-а. Потрошачке цене у априлу 2023. године повећане су за 15,1% у поређењу са истим месецом претходне године.

У АП Војводини је из робне размене са иностранством у априлу остварен спољнотрговински дефицит. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у априлу је опао у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише повећање стопе запослености за становништво старо 15 и више година у првом кварталу 2023. године (49,5%) у односу на исти квартал 2022. године (49,2%). Број незапослених лица у АП Војводини у априлу 2023. године (84.367) је смањен у односу на април 2022. године (94.476). У априлу, просечна нето зарада у АП Војводини је износила 78.924 РСД.

Јунско издање Економског огледала можете преузети овде.