Инвестирајте у Војводини

У региону Војводине ћете добити сву потребну подршку за успешну реализацију инвестиције. Војводина има јединствену и разноврсну економију, домаћин је великом броју компанија из различитих сектора и лако ћете успоставити контакт са свим релевантним државним институцијама, пословном и научном заједницом.

Ако размишљате о новим инвестицијама, мислите о Војводини као локацији. Они који су то већ учинили, наводе да су одлучујући били следећи разлози:

Брз и лак приступ другим тржиштима

Идеална географска локација омогућава да делови произведени у Војводини у матичне фабрике стигну у тачно договорено време (тзв. "Тачно на време" - "Just in Time - Just in Sequence" модел производње) и исплативу дистрибуцију производа у регион.

Позиционираност на пресеку два велика европска коридора – Коридор 10 и Коридор 7 (Дунав).

Само један гранични прелаз до ЕУ.

Квалитетна и квалификована радна снага

Оптималан однос између трошкова, продуктивности и квалитета радне снаге ојачаће вашу конкурентност.

Приступ бази изузетних талената, мултикултуралној и мултијезичној радној снази.

Војводина представља специфично чвориште за високо образовану радну снагу – има 3 универзитета (један државни - 14 факултета, два приватна - 9 факултета), међу којима је и међународно реномирани Факултет техничких наука (28 профила на основним академским студијама, 33 дипломска академска профила).

Повећање профита уз повољан порески систем

Пореске стопе у Србији су међу најнижима у Европи.

Порески режим погодује пословању: порез на добит предузећа je најнижи у региону, а порез на зараде и доприноси за социјално осигурање су међу најконкурентнијим у Централној и Источној Европи.

ПДВ
20%
Порез на добит предузећа
15%
Порез на доходак
10%

Бесцарински приступ тржишту од милијарду људи

Захваљујући споразумима о слободној трговини Србије са земљама ЦЕФТА, ЕФТА, Русијом, Турском, Белорусијом, Казахстаном, као и преференцијалним статусом са ЕУ, имаћете слободан приступ тржишту од око 150 милиона људи.

ЕУ
512 мил
Русија
144 мил
Турска
80 мил
ЦЕФТА
30 мил
ЕФТА
20 мил
Белорусија
10 мил
САД
327 мил

Ниски оперативни трошкови

Знатно ћете редуковати трошкове производње.

Поред компетативних цена инфраструктуре и радне снаге, цена изградње производне хале у Војводини креће се од 250 до 450 ЕУР по квадратном метру.

Придружите се компанијама које успешно послују у Војводини!