Економско огледало, септембар 2021.

 

Подаци из септембарског издања Економског огледала показују да је дуг централног нивоа власти у јулу 2021. године износио 55,2% пројектованог бруто домаћег производа.

Током јула 2021. године, у Војводини је из робне размене са иностранством остварен спољнотрговински дефицит. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у јулу 2021. године опао је у односу на претходни месец.

Тржиште рада у покрајини карактерише повећање броја незапослених лица у јулу 2021. године (107.888) у односу на јул 2020. (106.979). У јулу 2021. просечна нето зарада у Војводини износила је 61.203 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Септембарско издање Економског огледала можете преузети овде.