Економско огледало, септембар 2020.

 

Подаци из септембарског издања Економског огледала показују да је у 2019. години удео страних директних инвестиција у БДП-у износио 7,8%, што представља пораст у односу на 2018. годину (7,4%). Удео јавног дуга у БДП-у у јулу ове године нижи је у односу на претходни месец и износи 56,7%.

Индекс укупне индустријске производње у АП Војводини у јулу 2020. године је нижи у односу на претходни месец, као и у односу на исти период претходне године. Вредност спољнотрговинске размене Војводине током јула 2020. године порасла је у односу на претходни месец, али је смањена у односу на јул 2019. године.

Тржиште рада Војводине карактерише повећање броја незапослених лица у јулу 2020. године (106.979) у односу на јул 2019. године (105.955). Стопа запослености за становништво старо 15 и више година у другом кварталу 2020. године (47,0%) нижа је у односу на исти период 2019. године (47,6%). Просечна нето зарада у Војводини у јулу 2020. године износила је 57.214 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Септембарско издање Економског огледала можете преузети овде.