Економско огледало, октобар 2020.

 

Подаци из октобарског издања Економског огледала показују да је на крају августа дуг централног нивоа власти износио 56,7% од пројектованог бруто домаћег производа.

Током августа, у Војводини је из робне размене са иностранством остварен спољнотрговински дефицит. У односу на исти период претходне године, тржиште рада Војводине карактерише повећање броја незапослених лица и смањење стопе запослености за становништво радног узраста (15-64).

Просечна нето зарада у Војводини у августу била је нижа у односу на претходни месец и износила је 55.476 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику приказује званичне податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Октобарско издање Економског огледала можете преузети овде.