Економско огледало, новембар 2021.

 

Подаци из новембарског издања Економског огледала показују да је реални раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2021. године у односу на исти период претходне године износио 7,4%. Удео јавног дуга у бруто домаћем производу у септембру 2021. износио је 56,5%.

Вредност спољнотрговинске размене Војводине током септембра је порасла у односу на претходни месец. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у септембру 2021. године такође бележи раст у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине у септембру карактерише смањење броја незапослених лица (101.083) у односу на исти период претходне године (102.635). Стопа запослености за становништво радног узраста (15-64) у другом кварталу године (61,4%) је порасла у односу на исти квартал 2020. године (59,3%). У септембру 2021. просечна нето зарада у Војводини износила је 61.735 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику приказује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Новембарско издање Економског огледала можете преузети овде.