Економско огледало, новембар 2020.

 

Подаци из новембарског издања Економског огледала показују да је степен отворености економије Србије у другом кварталу 2020. године нижи у поређењу са првим кварталом ове године, што је последица смањења обима робне размене са иностранством. Удео јавног дуга у бруто домаћем производу у септембру 2020. године је исти као и претходни месец и износи 56,7%.

Индекс укупне индустријске производње у АП Војводини у септембру 2020. године је виши у односу на претходни месец, као и у односу на исти период претходне године. Вредност спољнотрговинске размене Војводине током септембра 2020. године порасла је у односу на претходни месец, као и у односу на септембар 2019. године.

Тржиште рада Војводине карактерише повећање броја незапослених лица у септембру 2020. године (102.635) у односу на септембар 2019. године (101,635). Стoпa зaпoслeнoсти за младо становништво (15-24) у другом кварталу 2020. године (21,2%) је нижа у односу на исти период 2019. године (26,4%). Просечна нето зарада у Војводини у септембру 2020. године износила је 56.941 РСД.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Новембарско издање Економског огледала можете преузети овде.