Економско огледало, март 2022. године

 

Подаци из мартовског издања Економског огледала показују да је дуг централног нивоа власти на крају јануара 2022. године износио 51,8% пројектованог бруто домаћег производа. У поређењу са истим месецом претходне године, потрошачке цене у јануару 2022. су повећане за 8,2%.

Током јануара, у АП Војводини је из робне размене са иностранством остварен спољнотрговински дефицит. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у јануару 2022. опао је у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише повећање стопе запослености за становништво старо 15 и више година у четвртом кварталу 2021. године (51,4%) у односу на исти квартал 2020. године (50,0%). Број незапослених лица у Војводини у јануару 2022. (97.717) смањен је у односу на јануар 2021. (103.954). Просечна нето зарада у АП Војводини у јануару 2022. износила је 67.145 динара.

Мартовско издање Економског огледала можете преузети овде.