Економско огледало, март 2021.

 

Подаци из мартовског издања Економског огледала показују да je реални пад бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, износиo 1,1%. Удео јавног дуга у бруто домаћем производу у јануару 2021. године износио је 53,7%.

Вредност спољнотрговинске размене Војводине током јануара 2021. године опала је у односу на претходни месец. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у јануару 2021. године у односу на претходни месец такође бележи пад.

Тржиште рада Војводине карактерише благо смањење броја незапослених лица у јануару 2021. године (103.954) у односу на јануар 2020. године (103.984). Стопа запослености за становништво старо 15 и више година у четвртом кварталу 2020. године је остала непромењена у односу на исти период 2019. године (49,3%). У јануару 2021. године просечна нето зарада у Војводини износила је 60.006 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику приказује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Мартовско издање Економског огледала можете преузети овде.