Економско огледало, мај 2020

Подаци из мајског издања Економског огледала показују да је степен отворености економије Србије у 2019. години, већи у односу на 2018. годину. Удео јавног дуга у бруто домаћем производу износио је у марту 2020. године 51,9%.

Вредност спољнотрговинске размене Војводине током марта 2020. године опала је у односу на претходни месец, али се налази изнад нивоа вредности из јануара 2020. године. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у марту 2020. године порастао је у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица у марту 2020. године (102.927) у односу на март 2019. године (118.346). Стопа запослености за младо становништво (15-24) у четвртом кварталу 2019. године (26,1%) је већа у односу на исти период 2018. године (24,9%). У марту 2020. године просечна нето зарада у Војводини износила је 56.850 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Мајско издање Економског огледала можете преузети овде.