Економско огледало, мај 2021.

 

Подаци из мајског издања Економског огледала показују да je реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2021, у односу на исти период претходне године, износио 1,7%. Удео јавног дуга у бруто домаћем производу у марту 2021. износио је 55,7%.

Вредност спољнотрговинске размене Војводине током марта 2021. порасла је у односу на претходни месец. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у марту такође бележи раст у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише повећање броја незапослених лица (110.075) у односу на март прошле године (102.927). Стопа запослености за младо становништво (15-24) у четвртом кварталу 2020. (23,4%) смањена је у односу на исти квартал претходне године (26,1%). У марту 2021. године просечна нето зарада у Војводини износила је 62.029 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику приказује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Мајско издање Економског огледала можете преузети овде.