Економско огледало, јун 2021.

 

Подаци из јунског издања Економског огледала показују да су нето стране инвестиције Републике Србије, као удео БДП-а, опале у 2020. (6,2%) у односу на 2019. годину (7,7%). Удео јавног дуга у бруто домаћем производу у априлу 2021. године је износио 55,0%.

Вредност спољнотрговинске размене Војводине током априла 2021. године је порасла у односу на претходни месец. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у априлу 2021. године такође бележи раст у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише повећање броја незапослених лица (113.896) у односу на април 2020. године (103.394). Стопа запослености за становништво старо 15 и више година у првом кварталу 2021. године (47,2%) је смањена у односу на исти квартал претходне године (47,6%). У априлу 2021. године просечна нето зарада у Војводини износила је 61.567 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику приказује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Јунско издање Економског огледала можете преузети овде.