Економско огледало, јун 2020.

 

Подаци из јунског издања Економског огледала показују да je бруто домаћи производ Р. Србије у првом кварталу 2020. године осварио стопу раста од 5,0%. Удео јавног дуга у бруто домаћем производу у априлу 2020. године износио је 52,4%.

Вредност спољнотрговинске размене Војводине током априла 2020. године опала је у односу на претходни месец и налази се испод нивоа вредности из априла 2019. године.

Индекс укупне индустријске производње у Војводини у априлу 2020. године опао је у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица у априлу 2020. године (103.394) у односу на април 2019. године (114.273). Стопа запослености за становништво старо 15 и више година у првом кварталу 2020. године (47,6) је већа у односу на исти период 2019. године (47,4%). У априлу 2020. године просечна нето зарада у Војводини износила је 55.918 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику приказује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Јунско издање Економског огледала можете преузети овде.