Економско огледало, јул 2020.

 

Подаци из јулског издања Економског огледала показују да је на крају маја дуг централног нивоа власти износио 57,2% пројектованог бруто домаћег производа.

Током маја 2020. године у Војводини је из робне размене са иностранством остварен спољнотрговински дефицит.

У односу на исти период претходне године, тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица и повећање стопе запослености за становништво радног узраста (15-64).

Просечна нето зарада у Војводини у мају 2020. године била је нижа у односу на претходни месец и износила је 55.724 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику приказује званичне податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Јулско издање Економског огледала можете преузети овде.