Економско огледало, јануар 2023. године

 

Подаци из јануарског издања Економског огледала показују да је дуг централног нивоа власти на крају новембра 2023. године износио 51,5% пројектованог БДП-а. Потрошачке цене у новембру 2023. године повећане су за 8,0% у поређењу са истим месецом претходне године.

У АП Војводини је из робне размене са иностранством у новембру остварен спољнотрговински дефицит. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у новембру је порастао у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише смањење стопе запослености за становништво радног узраста (15-64) у трећем кварталу 2023. године (64,1%) у односу на исти квартал 2022. године (65,6%). Број незапослених лица у Војводини у новембру 2023. године (79.124) је смањен у односу на новембар 2022. године (87.178). У новембру, просечна нето зарада у Војводини је износила 85.186 РСД.

Јануарско издање Економског огледала можете преузети овде.