Економско огледало, јануар 2022.

 

Подаци из јануарског издања Економског огледала показују да je удео јавног дуга у бруто домаћем производу у новембру 2021. године износио 56,4%. Мерена индексом потрошачких цена, годишња стопа инфлације у новембру износила је 7,5%.

Учешће АП Војводине у укупном извозу и увозу Републике Србије је смањено у односу на претходни месец. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у новембру 2021. године такође бележи пад у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине у новембру 2021. године карактерише смањење броја незапослених лица (98.240) у односу на исти период претходне године (100.044). Стопа запослености за становништво радног узраста у трећем кварталу 2021. године (64,6%) је порасла у односу на исти квартал 2020. године (63,2%). Просечна нето зарада у Војводини у новембру 2021. износила је 65.516 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику приказује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Јануарско издање Економског огледала можете преузети овде.