Економско огледало, јануар 2021.

 

Подаци из јануарског издања Економског огледала показују да је степен отворености економије Србије у трећем кварталу 2020. године већи у односу на претходни квартал. Удео јавног дуга у бруто домаћем производу у новембру 2020. године износио је 56,8%.

Током новембра 2020. године, у Војводини је из робне размене са иностранством остварен спољнотрговински суфицит. Индекс укупне индустријске производње у Војводини у новембру 2020. године је опао у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише благо повећање броја незапослених лица у новембру 2020. године (100.044) у односу на новембар 2019. године (100.416). Стопа запослености за становништво радног узраста (15-64) у трећем кварталу 2020. године (63,2%) је већа у односу на исти период 2019. године (62,0%). У новембру 2020. године просечна нето зарада у Војводини износила је 57.962 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Јануарско издање Економског огледала можете преузети овде.