Економско огледало, јануар 2020.

 

Подаци из јануарског издања Економског огледала показују да је на крају новембра дуг централног нивоа власти износио 52,4% пројектованог бруто домаћег производа.

Током новембра 2019. године у Војводини је из робне размене са иностранством остварен спољнотрговински дефицит.

У односу на исти период претходне године, тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица и повећање стопе запослености за становништво радног узраста (15-64).

Просечна нето зарада у Војводиниу новембру 2019. године виша је у односу на претходни месец и износила је 53.718 динара.

Економско огледало

је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику приказује званичне податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Јануарско издање Економског огледала можете преузети овде.