Економско огледало, фебруар 2021.

 

Подаци из фебруарског издања Економског огледала показују да је бруто домаћи производ Р. Србије у 2020. години износио 46.924,9 мил. евра. У децембру 2020. године, удео јавног дуга у бруто домаћем производу је остао непромењен у односу на претходни месец и износио је 56,8%.

Индекс укупне индустријске производње у Војводини у децембру 2020. године порастао је у односу на претходни месец. Током децембра 2020. године, у Војводини је из робне размене са иностранством остварен спољнотрговински дефицит.

Тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица у децембру 2020. године (99.510) у односу на децембар 2019. године (101.955). У трећем кварталу 2020. године забележено је смањење стопе запослености за младо становништво (15-24) у односу на исти период 2019. године. Просечна нето зарада у Војводини у децембру 2020. године износила је 63.215 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Фебруарско издање Економског огледала можете преузети овде.