Економско огледало, фебруар 2020.

 

Подаци из фебруарског издања Економског огледала показују да је бруто домаћи производ Р. Србије у 2019. години у текућим ценама износио 5.416,8 милиона РСД. Удео јавног дуга у бруто домаћем производу износио је 52,0%.

Индекс укупне индустријске производње у Војводини у децембру 2019. године опао је у односу на претходни месец. Вредност спољнотрговинске размене Војводине током децембра 2019. године порасла је у односу на исти месец претходне године.

Тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица у децембру 2019. године (101.955) у односу на децембар 2018. године (114.926). У 3. кварталу 2019. године забележено је смањење стопе запослености за младо становништво (15-24) у односу на исти период 2018. године. Просечна нето зарада у Војводини у децембру 2019. године износила је 56.712 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику објављује податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Фебруарско издање Економског огледала можете преузети овде.